Změny ve firmě – co vše je možné upravit?

Oproti podnikání s živnostenským oprávněním, tedy jako fyzická osoba, je vlastnictví firmy v mnohém zcela jiné. A to proto, že firma jako taková je samostatný subjekt, označovaný jako právnická osoba. Mezi nejznámější formu dnes pochopitelně patří společnost s ručením omezením. Tu není nutné přímo klasicky zakládat, jelikož jsou i možnosti, kdy si ji lze koupit. A to od jiného podnikatele, nebo jako ready made. Mnoho lidí tak nečiní hlavně z důvodu, že chtějí mít firmu přesně podle svých představ. Ani to ale není problém. Podívejme se, jaké změny ve firmě lze realizovat, když ji vlastníte, nebo když plánujete právě její převod.

Změna sídla firmy

Sídlo je pro každou firmu velmi důležité, a to nejenom proto, že se jedná o adresu, která je uvedena v obchodním rejstříku. Sídlo firmy může být důležité třeba proto, abyste se mohli lépe vyhnout pravidelné kontrole na finančním úřadě, stejně jako je vhodné třeba proto, abyste stoupli v očích klientů i obchodních partnerů. Když se tedy podíváme na změny ve firmě, je pochopitelné, že změna sídla firmy je možná. Hitem je v současné době takzvané virtuální sídlo. Tedy možnost, kdy nemusíte pronajímat nebo kupovat reálnou kancelář, jelikož si pronajmete jenom konkrétní adresu. Pokud vás zajímají hlavní pozitiva této celkem lákavé cesty, rozhodně sem patří tyto:

  • Bohatý výběr prestižních adres
  • Nízké ceny za sídlo
  • Možnost využití řady doprovodných služeb

Název firmy

Mezi časté změny ve firmě patří struktura vedení

Mezi časté změny ve firmě patří struktura vedení

Mnoho lidí má při koupi ready made společností obavu z toho, že jim zůstane ten název, pod kterým je firma prodávána. Ani zde ale není jakýkoliv důvod k obavám. Proč? Jelikož mezi další možné změny ve firmě patří i to, že není problém změnit si název. A to na takový, který vám bude plně vyhovovat a který tak bude lépe odpovídat celkovému zaměření vašeho byznysu. Pokud je něco, co však musíme v souvislosti se změnou názvu říci, to jsou možná omezení, která mohou souviset s podobností. Pokud by mohlo dojít k záměně s jiným názvem, který již existuje, nemusí být váš požadovaný schválený. Zde ale nutno říci, že vše je vždy v rukou toho úředníka, který danou žádost schvaluje. Někdy tak mohou být schváleny celkem podobné názvy a někdy zase může dojít k tomu, že na první pohled odlišné varianty schváleny nejsou. Při uvažování nad názvem tedy doporučujeme nejprve zhodnotit situaci v obchodním rejstříku a potom zvolit takové které by mělo bez problémů projít.

Jednatelé a společníci

Jak jsme již zmínili v samotném úvodu, společnosti s ručením omezením, ale i jiné typy firem vystupují navenek jako právnické osoby. A je pochopitelné, že je někdo musí řídit. V takovém případě jsou voleni jednatelé a společníci. Je pochopitelné, že dané osoby zde samozřejmě nemusí být navždy. Stejně jako není problém je odvolat, není ani problém nechat do firmy nechat zapsat kohokoliv nového. Jde o celkem jednoduchý krok, který se realizuje u notáře. Stačí znát jenom hlavní iniciály konkrétní osoby, která pochopitelně musí být u daného kroku přítomna, nebo může poskytnout plnou moc. Pokud tedy plánujete změnit strukturu firmy, a to tak, že někoho vyloučíte, nebo někoho naopak přijmete, není to problém.

Pokud jde o změny jednatelů a společníků, nesmíme zde pochopitelně opomenout i nutnost změny jednotlivých podílů. V čem jsou důležité? Primárně jsou dané podíly spojené s tím, jak silné slovo má jednotlivá osoba ve firmě. Stejně tak jsou ale dané podíly důležité i ve chvíli, kdy dochází k situaci, že jsou ze společnosti s ručením omezením vybírány peníze. Každý si tak zisk dělí podle podílu, který má. Jde však jenom o klasické vyplácení, jelikož jinak mohou být odměny realizovány i jinak. Příkladem je:

  • Pracovní smlouva
  • Dohoda o provedení práce
  • Odměna jednatele

Výše základního kapitálu

Založení společnosti s ručením omezením je stále jednodušší. Důkazem je určitě fakt, že už je to nejenom celkem levné, ale i fakt, že základním kapitálem může být jenom jedna jediná koruna. Hlavně pro začínající podnikatele je to poměrně dobrá a lákavá cesta, jak mohou mít vlastní firmu. Na druhou stranu koruna v základním kapitálu nepůsobí příliš dobře a zajímavě. Zvláště za pár let, když firma vyroste, to nebudí moc důvěry. Naštěstí i se základním kapitálem jsou dnes spojeny možné změny ve firmě. Pochopitelně není problém jeho navýšení, a to na hodnotu, jaká bude považována za optimální. Pokud jde o různá nařízení nebo povinnosti, tak je třeba říci, že žádné omezující limity zde nejsou. Většin a firem volí klasických 200 000 Kč, což byla v minulosti jasná podmínka pro toho, kdo chtěl podnikat.

Pokud jde o základní kapitál, připomeňme také jednu důležitou věc. V mnoha firmách existuje jenom papírově. Současné zákony umožňují peníze vložit na účet a nechat je zapsat jako výši základního kapitálu. Jakmile se tak stane, je možné dané finance bez problémů vybrat. Papírově sice stále budou umístěny ve firmě – takzvaně v pokladně, ale reálně už mohou být utraceny jednotlivými členy firmy, třeba i na osobní potřeby.

Podobné články...