Jak začít podnikat

04_31_8_prevRozhodli jste se, že se postavíte na vlastní nohy a začnete podnikat? Nechcete už být na nikom závislí a založení živnosti je pro vás vidinou svobody, úspěchu a finančního zabezpečení? Nebo si chcete jen přivydělat k vašemu současnému zaměstnání? Ať už je váš důvod jakýkoliv, pojďme se podívat na to, co budete pro vaše živnostenské podnikání potřebovat a jak vlastně živnost založit.

Abyste se mohli stát osobou samostatně výdělečně činnou, potřebujete v první řadě živnostenský list, který vám zaregistrují na živnostenském úřadu v jakémkoliv městě.

Živnostenský list obecně

Živnostenský list můžete získat v případě, že jste starší 18 let, jste bezúhonní a způsobilí k právním úkonům a nemáte daňové nedoplatky. Vaši živnost musíte zařadit do některé ze čtyř kategorií živností – volné, vázané, koncesované a řemeslné.

  • Vázaná živnost je spojena s prokázáním odborné způsobilosti k vykonávání činnosti, kterou je potřeba doložit například certifikátem, osvědčením, diplomem apod. Patří sem masérské služby, vedení účetnictví, provozování autoškoly aj.
  • Koncesované živnosti jsou podmíněny získáním koncese a vznikají na základě správního rozhodnutí. Kromě koncese potřebujete k provozování koncesované živnosti doložit i odbornou způsobilost. Příkladem tohoto druhu živnosti je taxislužba, provozování pohřebních služeb či cestovní kanceláře.
  • Řemeslné živnosti vyžadují výuční list nebo maturitní zkoušku v oboru, diplom v oboru nebo minimálně šestiletou prokazatelnou praxi v oboru. Patří k nim například zednictví, klempířství, řeznictví, oprava automobilů aj.
  • Volné živnosti jsou jediným typem živnosti, pro které není potřeba dokládat odbornou způsobilost. Patří mezi ně zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, překlady a tlumočení a další.

Jak získat živnostenský list

Pokud splňujete podmínky pro získání živnostenského listu, zažádejte si o výpis z rejstříku trestů a s ním se vydejte na jakýkoliv živnostenský úřad. Dejte si pozor na to, aby výpis z rejstříku trestů nebyl starší jak tři měsíce.

Na živnostenském úřadu pak vyplníte jednoduchou žádost o živnostenský list, prokážete se platným občanským průkazem a zaplatíte tisíc korun za vyřízení žádosti. Pokud budete žádat o jinou živnost, než volnou, nezapomeňte s sebou vzít všechny doklady dokazující vaši odbornou způsobilost.

O živnostenský list můžete zažádat také online na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostenský list jako takový už se dnes nevydává, vaše živnost bude pouze zapsána do Živnostenského rejstříku.

Živnostenský list mám – a co dál?

Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě si ušetříte návštěvu dalších úřadů, jelikož jste se zároveň registrovali k dani z příjmů fyzických osob a k platbě zdravotního i sociálního pojištění.

Vaši živnost můžete zahájit v ten den, kdy se zaregistrujete na živnostenském úřadě.

Výpis z živnostenského rejstříku

Během jednoho týdne od vyplnění jednotného registračního formuláře získáte výpis z živnostenského rejstříku, který bude zároveň obsahovat vaše identifikační číslo. Zhruba po měsíci pak také obdržíte dopis z finančního úřadu s daňovým identifikačním číslem. DIČ je tvořeno úvodními písmeny CZ označujícími zemi podnikání a následně vaším rodným číslem.

Platba záloh

Pokud nemáte podnikání jen jako vedlejší činnost k vašemu zaměstnání, jste povinni odvádět pravidelné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Pro zjištění jejich výše kontaktujte vaši zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení.

Podobné články...