Kdy je nutné měnit zakladatelské dokumenty?

Kdy je nutné měnit zakladatelské dokumenty?

Společenská smlouva (více zakladatelů) nebo zakladatelská listina (jeden zakladatel) patří v českém podnikatelském prostředí mezi nejrozšířenější zakladatelské dokumenty mající funkci jakési vnitropodnikové ústavy. V takovýchto dokumentech, jejichž náležitosti stanovuje obchodní zákoník, nalezneme informace o názvu společnosti,...

Vše o nepeněžitých vkladech při zakládání společnosti

Vše o nepeněžitých vkladech při zakládání společnosti

Při zakládání společností je nutno počítat s jistými výdaji. Tím nejpodstatnějším a zároveň nejcitelnějším výdajem stále zůstává základní kapitál společnosti. U společností s ručením omezeným činí minimální hodnota základního kapitálu 200 000 Kč, u společnosti akciové je...

Notář a jeho úloha při zakládání s.r.o.

Notář a jeho úloha při zakládání s.r.o.

Notář sehrává při zakládání společnosti s ručením omezeným významnou úlohu. Nejen, že připravuje zakladatelské dokumenty, také je jakýmsi prostředníkem mezi vámi a rejstříkovým soudem a z této pozice může velkou měrou přispět k hladkému průběhu zapsání nové...