Nejjednodušší postup založení s.r.o.

2Nejjednodušším způsobem pro založení společnosti s ručením omezeným je objednávka u firmy, která se zabývá tvorbou nových firem. U této firmy si vše zadáte a zaplatíte a firma již za vás vše zařídí. Ovšem ne všichni začínající podnikatelé chtějí hned na začátku platit velké částky za tvorbu firmy a tak se rozhodnou pro vlastní založení. Vlastnímu založení firmy předchází několik kroků, které musíte podstoupit.

Před založením společnosti s ručením omezeným

Ještě před tím, než se rozhodnete, že si založíte firmu s ručením omezeným, si řádně nastudujte právní předpisy, kterými jsou živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhláška o závazných formulářích o podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony, a další. Také se rozhodně podívejte na internet, kde najdete spoustu dalších doplňujících materiálů a inspirací. Po řádném nastudování všech dostupných materiálů se můžete pustit do přípravy dokumentů, na kterých budete muset ověřovat váš podpis a následně tyto dokumenty podáte na příslušné úřady. Mnoho již vypracovaných dokumentů opět najdete na internetu. Tady si ale dejte pozor, protože dokumenty, které na internetu naleznete, se mohou hodně lišit a skoro všechny jsou poskytovány právními laiky. Nejlepším krokem v této situaci tedy je zkombinování všech dostupných dokumentů pomocí nově nabitých znalostí.

Dále u notáře sepíšete společenské smlouvy

Pokud jste již všechny materiály prostudovali a všechny dokumenty máte sepsány, můžete vyhledat kvalitního notáře, který vám sepíše společenskou smlouvu. U sepsání společenské smlouvy si dejte velký pozor, může se totiž velice protáhnout a prodražit. Nejčastější nepříjemností, se kterou se začínající podnikatelé setkávají, je, že notář napíše neznalému podnikateli příliš dlouhou společenskou smlouvu a navrch mu připraví alespoň čtyři nadbytečné stejnopisy. To samozřejmě za vidinou vyššího výdělku, který se mu účtuje dle notářského tarifu. Takže i před návštěvou notáře řádně prostudujte všechny kroky a vše, co by vám notář měl poskytnout, abyste pak nemuseli platit zbytečně navíc.

Základní kapitál

Po sepsání společenské smlouvy byste měli složit základní kapitál. Budete-li vy správce vkladu, zajdete do banky založit účet, na který budou složeny peněžité vklady. Pokud jste někoho pověřili správcem vkladu, zajde tak stejně do banky založit účet. V tomto kroku se připravte zejména na to, že mnoho bank ještě tuto proceduru moc nezvládla, a tak se obrňte trpělivostí při čekání v bance. Chcete-li vkládat do společnosti cokoliv jiného než peníze, bude to pro vás náročnější, protože nejdříve musí soud podat návrh na jmenování soudního znalce, následně provede soud jmenování, znalec ocení nepeněžitý vklad a v poslední řadě soud buď toto ocenění uzná, nebo neuzná.

V mezičase žádná pauza

Mezitím než vytvoříte příslušný účet v bance a než banka uzná ocenění nepeněžitého vkladu, rozhodně neztrácejte čas a obstarejte potřebné dokumenty. Těmito dokumenty se myslí získání potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti, výpis z katastru nemovitostí k těmto prostorám a výpis z rejstříku trestů. V dnešní době můžete všechny tyto dokumenty získat na poště či na jiných úřadech, kde je „Czechpoint“.

Po vyřízení všech formalit

Po vyřízení všech těchto formalit, kterými jsou složení základního vkladu, zařízení všech potřebných dokumentů, založení bankovního účtu a sepsání společenské smlouvy, navštívíte živnostenský úřad, kde získáte výpis z živnostenského rejstříku. Začínáte-li podnikat v oblasti živností volných, nebudete potřebovat žádné speciální doklady k doložení. Pokud však začínáte podnikat v ostatních oblastech živností, budete si muset připravit certifikáty o odborné způsobilosti, obstarat potvrzení o praxi od předchozích zaměstnavatelů a nakonec se dostavit na ověření svého podpisu.

Zápis do obchodního rejstříku

V této chvíli se dostáváme do stěžejního bodu při zakládání společnosti s ručením omezeným. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podáte na nejbližším obchodním soudě. Opět se musíte obrnit velkou trpělivostí, protože každý soudní úředník postupuje jinak a každý má jiná kritéria. Po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musíte minimálně pět pracovních dnů čekat, jestli nebudete vyzvání k doplnění chybějících listin, nebo v horším případě zda nebude váš návrh na zápis zcela zamítnut. Po doručení usnesení o zápisu do obchodního rejstříku, můžete využít možnosti odvolání. Po úspěšném zápisu do obchodního rejstříku si zajdete pro výpis z obchodního rejstříku.

Účet v bance

Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku opět navštívíte banku, kde vám odblokují účet a také vám jako správní obchodníci nabídnou své služby. Po odblokování vašeho bankovního účtu se musíte zaregistrovat na finančním úřadě, kde vyplníte dva formuláře daňového přiznání. K vyplnění těchto dvou dokumentů musíte přinést několik příloh z předchozích kroků. Za pár dní si vyzvednete osvědčení o registraci k daním, které si ovšem můžete vyzvednout i na počkání.

Na závěr

Nakonec zajdete pro výpis z živnostenského rejstříku, na který vám živnostenský úřad napíše přidělené IČ, které získáte až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Tento popis založení společnosti s ručením omezeným je, ač se to nezdá, tím nejjednodušším. Komplikovanější postup vás čeká v případě, kdybyste chtěli mít nějaké zaměstnance nebo v situaci při více společnících nebo jednatelích, zahraničních osobách, koncesovaných živnostech, předmětech podnikání, kterou nejsou živnostmi.

Podobné články...