Lze založit společnost s ručením omezeným během studií?

1Studentská léta jsou údajně těmi nejkrásnějšími v životě každého z nás. Pokud během svého studování přijdete na zajímavý nápad, který by vůbec nebylo od věci realizovat, jistě budete přemýšlet nad počátkem podnikatelské kariéry. Láká vás tradiční „eseróčko“? Pak vás určitě bude zajímat, jak jde spolu dohromady student a společnost s ručením omezeným? Na to se podíváme na následujících řádcích.

Charakteristika společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jedním z typů obchodních společností. Její založení může realizovat minimálně 1, maximálně 50 společníků. Pro zápis do obchodního rejstříku je nutno složit základní kapitál, který činí minimálně 200 000 Kč. Každý společník má navíc povinnost složit alespoň 20 000 Kč. Pokud je základní kapitál skládán ve formě nepeněžitých vkladů, musí takový vklad ocenit soudní znalec, který je soudem jmenován přímo k této problematice. Zakladatelé musí vypracovat (nebo si nechat vypracovat) zakladatelský dokument – společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, ve které uvedou všechny důležité vlastnosti společnosti a práva jejich společníků. Tímto se společnost s ručením omezeným zakládá. Její vznik je datován k okamžiku zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Studenti a podnikání

Během studií mohou studenti využívat zajímavé slevy a studentské výhody, které se mohou zčásti promítnout také do jejich podnikatelské činnosti. Největší problém budou studenti s největší pravděpodobností spatřovat právě ve výši základního kapitálu. Ono sehnat při studiích jen tak 200 000 Kč, není nic jednoduchého. Pokud zamíříte do banky, můžete si sjednat maximálně studentský kontokorent. V případě, že budete žádat o půjčku do začátku podnikání, status studenta vám v této situaci příliš nepomůže. O finance tedy budete muset požádat rodinu nebo začít šetřit.

Lze podnikat i bez základního kapitálu?

Následující odpověď vás určitě velmi mile potěší. Pokud si jako student nemůžete dovolit založit klasické „eseróčko“, zkuste se poohlédnout po společnostech, které nabízejí tzv. ready made firmy. Tyto firmy jsou již předzaložené, nikdy doposud nevyvíjely žádnou podnikatelskou činnost a existují pouze za účelem jejich dalšího prodeje. U takových společností je již základní kapitál plně splacen, proto je tato služba vhodná i pro začínající podnikatele-studenty. Ready made společnosti jsou v našich končinách plně legální a usnadňují vstup do podnikatelského odvětví i pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti se zakládáním společností nebo jim nezbývá čas na nezbytné papírování a administrativu.

S podnikáním vyčkejte na rok 2014!

Rok 2014 přinese v podnikatelské činnosti spoustu zajímavých změn. Novela zákona o obchodních korporacích spolu s občanským zákoníkem mění dosavadní stereotypy a přichází s podnikatelskými novinkami, které zvláště studenti ocení. Od 1. ledna 2014 si totiž budete moci založit společnost s ručením omezeným za pouhou jednu korunu! Proč k této radikální změně došlo? Základní kapitál u s.r.o. totiž naprosto pozbývá významu jen několik dnů po vzniku společnosti. K jejímu založení je nezbytný, ale zákon žádným nařízením nestanovuje, že by společnost tento kapitál musela po založení zadržovat. Za závazky společnosti ručí společníci do konce roku pouze v souhrnné výši nesplacených vkladů. Od nového roku však budou ručit za všechny závazky a to celým (byť i svým soukromým) majetkem. Rok 2014 bude pro české podnikavce zlomový. Jedno je však jisté – studentům i dalším subjektům usnadní vstup do podnikatelského světa, ve kterém však uspějí pouze ti nejsilnější.

Podobné články...