Jak založit firmu? Jde to snadno a rychle!

Jak založit firmu? Jde to snadno a rychle! Založit si společnost, a to jakoukoliv, například s.r.o., a.s. či v.o.s, je úplně jednoduché. Stačí pamatovat na několik zásad a důležitostí a i vy můžete mít prosperující firmu. Na co byste tedy rozhodně neměli zapomenout? Co potřebujete mít nachystané před založením firmy? A na co byste se měli dobře připravit? To se dočtete právě tady!

Co musíte mít připravené před založením firmy?

Abyste si firmu skutečně mohli založit, tedy zapsat ji do obchodního rejstříku, budete muset mít nachystaných několik dokladů a podkladů. V prvé řadě se jedná o základní informace o vaší budoucí firmě. Do obchodního rejstříku totiž budete muset napsat, jak se vaše firma bude jmenovat, jaká bude výše základního kapitálu, jakou oblastí podnikání se budete chtít zabývat, jaký typ obchodní společnosti si chcete založit a případně ještě navíc k tomu, kolik budete mít zaměstnanců. I když jste doposud nezačali podnikat, toto všechno už budete muset mít promyšlené a rozmyšlené, abyste mohli vaši firmu vůbec zapsat do obchodního rejstříku. Avšak útěchou pro všechny, kteří ještě nemají konkrétní a 100% představu o budoucnosti, je, že zápis v obchodním rejstříku budete moct kdykoliv přepsat a předělat.

Co dál?

Kromě toho budete muset doložit i výpis z katastru nemovitostí o tom, že vámi vlastněné prostory jsou vhodné pro podnikatelské účely, výpis z živnostenského rejstříku o tom, že máte dostatečné povolení k podnikatelské činnosti, a nakonec budete muset doložit i potvrzení z banky, že vlastníte speciální bankovní účet, jenž je určený pouze a jen na vaši podnikatelskou činnost, a na kterém budete mít uloženou částku, která musí odpovídat základnímu kapitálu firmy.

Kam budete muset zajít před založením firmy?

Z toho vyplývá, že budete muset navštívit minimálně tři instituce. Tou první nejčastěji bývá katastrální úřad, protože na něm je proces vyřizování nejrychlejší a nejjednodušší. Stačí si na podatelně nejbližšího katastrálního pracoviště zažádat o výpis z katastru nemovitostí, za který se povětšinou platí 100 Kč, a můžete jít ihned zase o dům dál.

Další vaší zastávkou bude banka. Zde si zažádejte zavedení nového účtu, a to přímo k podnikatelským účelům. Svůj záměr tedy místním pracovníkům hned na začátku oznamte, abyste společně vybrali nejvhodnější typ účtu, který vám bude v bance nabídnut.

Poslední, avšak v několika málo případech předposlední, zastávkou bude živnostenský úřad. Na něm strávíte asi nejvíce času ze všech úřadů. Nejprve totiž budete muset vyplnit a odevzdat formulář ohlašující podnikatelskou činnost. Jakmile vám bude žádost schválena, což bývá různě dlouho, dle aktuálního stavu zaměstnanosti místních úředníků, můžete si zažádat o výpis z živnostenského rejstříku. Dohromady za tyto dva úkony zaplatíte 1 020 Kč.

Podnikatelský plán aneb co bude dál?

Jakmile všechny instituce oběháte, všechna potvrzení obdržíte a vše nejdůležitější promyslíte, můžete přejít k poslední fázi, a to k podnikatelskému plánu. Ten je hodně a často diskutovanou součástí podnikání. Mnozí ji vehementně dementují a odmítají, jiní by na ni nedali dopustit. A co to vlastně ten podnikatelský plán je? Jedná se o papír či soustavu dokumentů, do nichž zanesete všechny své sny, plány a nápady týkající se vaší podnikatelské činnosti a zejména pak vaší nastávající firmy. Zaměřit byste se v něm měli hlavně na propagaci firmy, na firemní účetnictví, na budoucnost, a to kupříkladu v oblasti platových otázek, výdělků, cen produktů a dalších. Samozřejmě, že se nápadům meze nekladou, a tak do podnikatelského plánu můžete napsat naprosto všechno, co vás v souvislosti s vaším podnikáním napadne.

Jak úspěšně založit firmu?

Pokud se budete řídit všemi výše uvedenými radami a připomínkami, rozhodně se vám podaří vytvořit jakoukoliv obchodní společnost. Všechny výše popsané kroky stačí zakončit zapsáním společnosti do obchodního rejstříku. Bude však tato firma úspěšná? Bohužel o jejím úspěchu může každý pouze polemizovat. Úspěch totiž záleží hlavně na vašem štěstí, pracovitosti a píli a nakonec i na lidech, na které během podnikání narazíte.

Podobné články...