Tagged: založení s.r.o.

Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, webmaster@jakzacitpodnikani.cz and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Co má společného založení s.r.o. a virtuální kancelář? Více, než se může na první pohled zdát!

Nebaví vás vstávat každé ráno za tmy a ještě před rozedněním se hlásit v kanceláři šéfovi, který vám opět přiřadí spoustu více, či méně nudných úkolů? Absolutně vás nenaplňuje osmihodinová rutinní směna, které máte již...