Co potřebujeme k založení firmy?

Co potřebujeme k založení firmy?Založení firmy není tím nejsložitějším procesem na světě, ale ani tím nejjednodušším. Pokud se dopředu precizně připravíte, budete vědět, do čeho jdete. Nejdůležitější je na nic nezapomenout. Všechny dokumenty, potvrzení nebo jiné papíry musíte bezpodmínečně předložit. Pro někoho je založení společnosti noční můrou. My vám ale ukážeme, že to jde velice rychle a snadno. Stačí jen na nic nezapomenout, vše si precizně připravit a založení společnosti půjde jako po másle. Nejedna společnost si na tom už založila živnost, že zakládá jiným osobám firmy na klíč. Kdyby to bylo hodně složité, nikdo by do toho nešel.

První krok – návštěva úřadů

Při zakládání jakékoliv obchodní společnosti musíte navštívit několik úřadů. Těmi jsou živnostenský úřad, katastrální úřad, finanční úřad, zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení a banka. Po všech těchto návštěvách, vyřízení dokumentů, které k založení společnosti potřebujete, a zaplacení poplatků, můžete navštívit i notáře. Ještě před tím se ale vraťme k tomu, co vlastně na jednotlivých úřadech budete potřebovat za dokumenty, abyste tady nemuseli zbytečně vícekrát. Na katastrálním úřadu si zažádáte o výpis z katastru nemovitostí. Dalšími z výše zmiňovaných úřadů jsou i zdravotní pojišťovna a správa sociálního a zdravotního zabezpečení. Vůči nim máte ohlašovací povinnost, kterou nesmíte opomenout ani přeskočit. U finančního úřadu zase nesmíte opomenout doložit přihlášku k registraci právnické osoby na FÚ, výpis z obchodního rejstříku a potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu. V bance si zase musíte založit speciální účet, který bude sloužit pouze firmě a na začátku jen jako místo pro základní vklad. Po založení tohoto účtu si zažádejte také o potvrzení o založení, protože jej budete ještě potřebovat. A nyní ten zmiňovaný notář. K němu budete potřebovat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, čestné prohlášení jednatele, souhlas vlastníka nemovitosti a prohlášení správce vkladu. Abyste dále získali výpis z živnostenského rejstříku a měli tak velice důležité povolení k podnikání, musíte předložit formulář ohlášení živnosti, originál společenské smlouvy, doklad o zaplacení správního poplatku, který činí 1 000 korun, doklad o odborné způsobilosti, další doklad, který těšně souvisí s předchozím, a to potvrzující praxi v oboru, výpis z katastru nemovitostí a výpis z obchodního rejstříku společnosti. To vše si připravte a navíc samozřejmě mějte ještě v záloze například souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, protože nikdy nevíte, co po vás ještě mohou na úřadu požadovat.

Další krok – po návštěvě notáře

Po návštěvě všech úřadů, můžete zavítat i k notáři, u kterého sepíše společenskou smlouvu. Po sepsání společenské smlouvy, vyřízení vše formalit na úřadech a splacení všech registračních a jiných poplatků přichází ta nejpodstatnější část u zakládání všech obchodních společností. Návrh na zápis do Obchodního rejstříku. K němu budete potřebovat prohlášení správce vkladů, souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, který jste předkládali už na živnostenském úřadu, společenskou smlouvu, doklad z banky o založení bankovního účtu a potvrzení o složení vkladů, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují provozování živnosti a podpisový vzor jednatele. Je toho poměrně dost, takže se před podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku pořádně připravte, aby všechno neskončilo fiaskem. Zápisem do obchodního rejstříku formálně vzniká společnost. Proto není divu, že na všech dokumentech úředníci tak lpí. Hlavně tedy před touto konečnou fází se precizně připravte!

Podobné články...