Jak dlouho trvá založit společnost s ručením omezeným

3Založení společnosti s ručením omezeným předchází několik kroků, které nemůžete ani přeskočit, ani urychlit. Kroky, které záleží zejména na vaší aktivitě, například sepsání dokumentů, včasné navštívení živnostenského úřadu, byste neměli nechávat na poslední chvíli a rozhodně byste měli dodržovat všechny předepsané termíny, abyste si založení firmy zbytečně neoddálili. Pak ovšem se vyskytnou procedury, které vyřizuje soud, nebo živnostenský úřad, a které, i kdybyste se sebevíc snažili, neurychlíte.

Před založením společnosti s ručením omezeným

Před založením společnosti s ručením omezeným si musíte nastudovat všechny příslušné zákony, dokumenty a odbornou literaturu. Toto ovšem byste neměli nijak uspěchat a odbýt. Pokud chcete, aby vaše firma prosperovala a vše běželo po drátkách, i při zakládání společnosti, musíte studiu věnovat dostatečný prostor. Také promyšlení vašeho podnikatelského záměru, sepsání podnikatelského, finančního a marketingového plánu neodbývejte. Vše, co v tomto kroku uděláte pořádně a věnujete tomu dostatek času, se vám v budoucnu vrátí úspěšným podnikáním.

Sepsání společenské smlouvy u notáře

Vyhledáte-li si rychle kvalitního notáře, se kterým si domluvíte co nejrychleji sepsání společenské smlouvy, nemusí vás tato procedura stát více než pár dní. Vše tady záleží na vás. Pokud budete rychlí a nebudete s ničím otálet, půjde vše jako na drátkách.

Složení základního kapitálu

Chcete-li vložit do společnosti peníze jako základní kapitál. Musíte zajít do banky, kde vytvoříte nový speciální účet, na který tuto peněžní částku vložíte. Zde se obrňte velkou trpělivostí při čekání v bance, protože mnoho bank tuto proceduru ještě úplně nezvládla. V bance tedy můžete strávit spoustu hodin, které vás na cestě k vytvoření společnosti s ručením omezeným mohou značně zpomalit. Chcete-li vložit do společnosti cokoliv jiného než jsou peníze, bude to náročnější. V tomto případě musí nejdříve soud podat návrh na jmenování soudního znalce, dále provede jmenování. Po jmenování znalec ocení nepeněžitý vklad a nakonec soud toto ocenění buď uzná, nebo neuzná. Zde mohou nastat veliké komplikace a časové prodlevy. Na to se tedy připravte ve vašem časovém plánu a mějte raději nějakou časovou rezervu, abyste pak nebyli překvapeni.

Po vyřízení všech formalit

Po zařízení všech formalit, kterými jsou například složení základního vkladu, zařízení všech potřebných dokumentů, založení bankovního účtu a sepsání společenské smlouvy, navštívíte živnostenský úřad. Na živnostenském úřadě se můžete opět zdržet několik hodin. Záleží na tom, v jaké oblasti chcete začít podnikat, jaké budou fronty na živnostenském úřadě a jak moc budou ochotní místní úředníci.

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku je nejdůležitějším krokem při zakládání společnosti s ručením omezeným. Tato procedura opět může trvat různě dlouho. Každý soudní úředník totiž postupuje odlišně a každý má jiná kritéria. Po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musíte čekat minimálně pět pracovních dnů. V této době můžete být vyzvání k doplnění chybějících listin, nebo v horším případě může být váš návrh na zápis zcela zamítnut.

Účet v bance

Po úspěšném zápisu vaší společnosti do obchodního rejstříku opět navštívíte banku, kde vám odblokují účet, který jste si tam zakládali. Tento krok je již formalitou a většinou netrvá dlouho.

Jak dlouho tedy trvá založit společnost s ručením omezeným?

První kroky při založení společnosti s ručením omezeným jsou čistě ve vašich rukách. Pokud zde budete otálet, může založení společnosti trvat klidně i několik let. Až od sepsání společenské smlouvy je doba trvání většinou na úřadech. Můžete však očekávat, že od sepsání společenské smlouvy, až po zápis společnosti do obchodního rejstříku, v průměru uběhnou asi dva nebo tři týdny. Chcete-li začít podnikat v České republice, rozhodně si vyčleňte minimálně pětadvacet dnů volna. V zahraničí je tato doba mnohem kratší.

Podobné články...