5 chyb v začátcích podnikání, kterých byste se měli vyvarovat i v roce 2015

5 chyb v začátcích podnikáníRok 2015 je sice ještě daleko, ale v podnikání je časový horizont jednoho roku jako nic. Podnikání je totiž činností na několik let a klidně se setkáte s případy, kdy jen několik let trvalo pečlivé promyšlení podnikatelského plánu. Příští rok tedy může být startovním rokem pro mnoho podnikatelů, kteří o vlastním podniku dnes jen sní. Rok 2015 naštěstí nepřinese takové velké novinky v oblasti legislativy, jako tomu bylo letos. Mohou ale přijít novoty v podobě novel například nového občanského zákoníku, který se teprve všichni učíme. Proto si nastudujte právě letošní nové předpisy, abyste v příštím roce mohli na své vědomosti navázat. Největší změny najdete například ve spotřebitelských úvěrech, v dědictvích, ve způsobech zakládání společností či ve vedení obchodních korporacích. To vše je nutné prostudovat, sžít se s tím a také sledovat aktuální dění na půdě poslanecké sněmovny. Právě od ní totiž mohou být vzneseny námitky či doplnění stávajících předpisů. Jakých pěti základních chyb v začátcích podnikání byste se tedy měli v roce 2015 vyvarovat?

1. Žádné velké finanční obnosy v počátečním kapitálu

Mnoho lidí začalo podnikat právě začátkem roku 2014. Jedním a nejdůležitějším důvodem byl fakt, že od tohoto roku již nemusí být minimální vklad do společnosti s ručením omezeným dvě stě tisíc korun. Stačí pouhá jedna koruna a firma může být na světě. Podnikatelé se díky tomu tolik nezadlužují a zajišťují si tak růžovější budoucnost. Jenže pozor! Právě příchod velkého počtu nových obchodních společností na český trh může vyvolat negativní pozornost ze strany poslanců a politiků, kteří se tak mohou pokusit tento zákon pozměnit. Zatím se sice žádná novela nechystá, ale co není, může být. Proto právě tuto oblast sledujte, abyste se případně vyhnuli velkým nepříjemnostem.

2. Notáře zatím ještě budete potřebovat

Od roku 2014 je další novinkou změna v podobě nutnosti notáře. Ten je potřebný zejména při sepisování zakladatelské smlouvy. Notáři se radují, politikům se netvoří další vrásky na čele, jenže podnikatelé z toho moc nadšeni nejsou. Proto právě od samotných podnikatelů může přijít žádost v podobě pozměnění této potřeby. Pokud nebudete jedním z nich, může pro vás být změna tohoto paragrafu nečekaná. I tuto oblast si tedy hlídejte.

3. Osoby ve vedení společnosti mají větší zodpovědnost

Novinka v legislativě, která říká, že lidé na vedoucích pozicích ve společnosti mají větší zodpovědnost, se opět může setkat s negativním ohlasem. Ten by mohl přijít zejména od vedoucích osob v obchodních společnostech nebo od samotných majitelů. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že osoby ve vedení společnosti i nadále ponesou plnou odpovědnost za špatné hospodářské výsledky a budou mít i větší zodpovědnost při úpadku společnosti. Společnosti díky tomu lépe hospodaří, vedou kvalitnější účetnictví a nejen samotné vedení, ale i zákazníci jsou z této novinky nadšeni. Každá mince má však dvě strany. Rubem této je fakt, že nastává v obchodních společnostech větší svoboda v oblasti vztahů, vnitřních záležitostí a možností organizace společnosti.

4. Donucující ustanovení jsou na prvním místě

Všechny začínající podniky by si také měly dát pozor na to, aby jejich stanovy byly kompletně v souladu s donucujícími ustanoveními. Tato novinka v občanském zákoníku a v zákonu o obchodních korporacích má zejména zajistit, že budou všechny společnosti založeny podle jednotného řádu. Od donucujících ustanovení se totiž není možné odchýlit, tudíž všechny společnosti se musí řídit naprosto přesnými předpisy.

5. Stále v platnosti stará a zároveň i nová pravidla

Mnoho společností mělo ještě začátkem roku 2014 problém vyznat se v tom, podle kterých pravidel se mají řídit. Pro vás, začínající podnikatele v roce 2015, to již nebude zase až tak velký problém. Jednoduše se řiďte podle nové legislativy, tedy té, která je aktuální v účinnosti. Pokud nebude něco vyloženě napsáno, že máte brát ve zřetel i stará pravidla, vůbec se těmi starými nezaobírejte.

Podobné články...