Ukončení živnosti

ukonceni zivnostiRozhodnete-li se podnikání ukončit, budete muset splnit několik povinností. V případě ukončení živnosti z vlastní iniciativy se nevyhnete podání písemné žádosti o zrušení živnostenského oprávnění na příslušném živnostenském úřadě. Poté, co splníte všechny náležitosti, vám úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a to většinou bezodkladně. Maximální lhůta činí 30 dnů od podání žádosti.

Ukončení živnosti musíte oznámit i dalším institucím – zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. Informovat byste měli také svého správce daní. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání je do konce března. Vedete-li si učetnictví sami, budete ho muset vést až do dne, kdy podnikání oficiálně ukončíte a k tomuto datu provést účetní uzávěrku.

Končíte-li poměr s případnými zaměstnanci z důvodů zrušení zaměstnavatele, počítejte s dvouměsíční výpovědní lhůtou a zákonným odstupným ve výši trojnásobku průměrného platu. Zaměstnáváte-li více než 20 lidí, budete muset informovat i úřad práce, radu zaměstnanců nebo odbory.

Zánik živnostenského oprávnění nabývá právní moci rozhodnutím o zrušení živnostenského oprávnění, případně datem, které uvedete v žádosti. Poté, co obdržíte rozhodnutí, můžete využít 15ti denní lhůty na odvolání, nebo se práva vzdát a lhůtu zkrátit. Odvolání lze podat i v den převzetí rozhodnutí.

konec-podnikaniŽivnost může ukončit i živnostenský úřad

Živnostenský úřad má právo zrušit živnostenské oprávnění podnikatelům, kteří závažně nebo opakovaně poruší podmínky jež stanovuje živnostenský zákon. Mezi důvody, kvůli kterým může úřad oprávnění zrušit patří nesplnění podmínky bezúhonnosti, případě nastanou-li překážky v provozování činnosti (konkurz, rozhodnutí soudu apod.). Obdobně může jednat také správa sociálního zabezpečení, když podnikatel neplní závazky vůči státu.

 

Podobné články...