Výpověď dohodou

V první řadě by měl být text výpovědi dohodou jasný a stručný. Neměl by obsahovat žádné zbytečné obvinění nebo emoce, které by mohly situaci zkomplikovat. Představte si, že píšete dopis, který bude číst někdo, koho hluboce respektujete a chcete uchovat dobré vztahy i po odchodu.

Úvod výpovědi dohodou by měl vždy obsahovat pozitivní uznání společné práce.

Jak zformulovat důvod odchodu

Dále by měl následovat důvod odchodu, formulovaný tak, aby nepůsobil negativně ani na jednu ze stran. Může to být změna osobních okolností nebo hledání nových výzev. Například: “V současné době se ocitám v bodě, kdy cítím, že je čas hledat nové příležitosti k dalšímu profesnímu růstu.”

Poté by měl být uveden konkrétní návrh na ukončení pracovního poměru. Je důležité navrhnout termín, který je dostatečně vzdálený, aby zaměstnavatel měl možnost najít náhradu, a zároveň dostatečně blízký, aby odpovídal potřebám zaměstnance. Příklad formulace: “Navrhuji, aby byl můj pracovní poměr ukončen dohodou s účinností ke dni XX.XX.XXXX.”

Praktické kroky pro předání práce

V další části je vhodné navrhnout praktické kroky, jak bude probíhat předání práce, například předání projektů, dokumentace nebo zaškolení náhradníka.

Závěr výpovědi dohodou by měl znovu zdůraznit pozitivní aspekty spolupráce a otevřenost pro budoucí kontakt. “Jsem vděčný(á) za všechny zkušenosti a jsem přesvědčený(á), že to, co jsem se zde naučil(a), bude pro mě cenným přínosem i v budoucích výzvách. Těším se na možnost udržet si s Vámi a celým týmem XYZ profesionální vztahy i nadále.”

Nezapomeňte, že výpověď dohodou není jen suchým právním dokumentem, ale odrazem vaší profesionality a zralosti. Nezapomeňte uvést ve výpovědi všechny důležité informace, jako jsou údaje o zaměstnanci i zaměstnavateli – s tímto vám může pomoci vzor  tiskopisu.

Podobné články...