10 nejčastějších otázek při zakládání s.r.o.

1založení s.r.o. dochází fakticky sepsáním společenské smlouvy u notáře, ale celý postup založení firmy zahrnuje řadu dalších kroků a rozhodně se nedá označit za absolutně jednoduchý. Chcete jej absolvovat celý na první pokus a správně? Pak máte jistě mnoho otázek. podívejme se na ty nejčastěji kladené a odpovězme si na ně.

1. Co musíte pro založení s.r.o. splňovat?

Chcete-li založit s.r.o., musíte mít čistý trestní rejstřík, základní kapitál a místo, kam umístíte sídlo firmy – vlastní či pronajatou nemovitost.

2. Co si máte předem prostudovat?

Ideálně celý obchodní, živnostenský i občanský zákoník. Chyby vás budou stát čas i peníze.

3. Jaký je postup při zakládání firmy?

V prvé řadě musíte sepsat u notáře společenskou smlouvu, se kterou zajdete do banky a otevřete pro svou zakládanou společnost účet, na který složíte základní kapitál. Na živnostenském úřadě nahlásíte živnost a v případě živnosti vázané, řemeslné či dokonce koncesované předložíte potřebné doklady a vyčkáte povolení. Zajistíte si souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy, výpis z katastru nemovitostí a výpis z rejstříku trestů. Všechny tyto dokumenty použijete jako přílohy k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, který podáte u příslušného soudu. Povolí-li jej soud, následuje zápis do obchodního rejstříku, na základě kterého lze požadovat uvolnění bankovního účtu. Pak už jen zbývá registrace nové společnosti na finančním úřadě a případně registrace k DPH a dalším daním.

4. Jak zvolit vhodný název společnosti?

Obchodní název společnosti nesmí uvádět v omyl a nesmí být ani zaměnitelný s jinou firmou, přičemž podstatné není doslovné znění názvu, ale pocit, kterým na potencionálního zákazníka působí. Bude-li se název firmy shodovat či jen nepatrně odlišovat s obchodním jménem jiného podnikatele, soud jej zamítne a vy absolvujete celý dosavadní postup znovu, a to včetně úhrady všech poplatků. Proto se vyplatí si vybraný název online ověřit na stránkách www.justice.cz, a to včetně podobně psaných či podobně znějících variant jména.

5. Jaký je základní kapitál s.r.o.?

Základní kapitál s.r.o. je tvořen vklady jednotlivých společníků a jeho výše musí činit minimálně 200 000 Kč, přičemž výše vkladu každého společníka musí činit alespoň 20 000 korun a musí být dělitelná tisícem. V případě jediného společníka musí být základní kapitál splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, v případě, že s.r.o. zakládá více společníků, postačí před zápisem do obchodního rejstříku splatit pouze 30% základního kapitálu, zbytek musí být doplacen do pěti let. Peněžité vklady musí být vloženy na speciální bankovní účet, který banka odblokuje až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

6. Kdo je společník?

Společníky mohou být jak fyzické tak právnické osoby, s.r.o. může mít jen jednoho, maximálně však 50 společníků.

7. Kdo je jednatel?

Jednatel společnosti je člověk, který může, ale také nemusí být zároveň společníkem, zabývá se řízením a obchodním vedením společnosti. Jeho povinností je vykonávat tuto činnost s péčí řádného hospodáře.

8. Co je sídlo a provozovna firmy?

Každá společnost může a musí mít jen jediné sídlo, které je uvedeno v návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, ale počet provozoven není omezen.

9. Co je s.r.o. „na klíč“ a společnost ready made?

Můžete využít služeb profesionálů a nechat si založit společnost přímo na míru, čímž ušetříte značné množství času. Zakoupení ready made (již založené) společnosti je výhodné, nemáte-li do začátku podnikání dostatečný kapitál. Tyto společnosti jej mají již v plné výši splacen a pro vás to znamená, že můžete začít podnikat v podstatě okamžitě po podpisu smlouvy.

10. Jaké jsou výhody s.r.o.?

Nejpodstatnější výhodou s.r.o. je fakt, že společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu a celkově má takováto společnost také výrazně lepší možnosti optimalizace daní.

Podobné články...