Kolik mě bude stát založení firmy s. r. o. času

2Založení firmy s.r.o. není extrémně časově náročné, ovšem předchází tomu několik důležitých kroků, které nemůžete jen tak přeskočit. Ty aktivity, které můžete sami ovlivnit, například návštěva živnostenského úřadu, nenechávejte na poslední chvíli a rozhodně dodržujte všechny termíny. Ovšem během zakládání společnosti s ručením omezeným narazíte i na ty kroky, které vyřizují soudy nebo živnostenský úřad a které tedy neurychlíte. Proto se snažte alespoň vy sami vše zajišťovat co nejdříve, abyste vaší aktivitou měli zajištěnou časovou rezervu. Jaké kroky tedy musíte splnit před založením firmy s.r.o.? A jak dlouho budou trvat?

Před samotným založením firmy s.r.o.

Před samotným založením firmy s.r.o. si nejdříve nastudujte všechny zákony a odbornou literaturu, která se vztahuje ke společnosti s ručením omezeným. Tomu byste měli věnovat dostatek času a vše pořádně pročíst a promyslet. Dále byste měli důkladně sepsat váš podnikatelský záměr, a poté sepsat také podnikatelský, finanční a marketingový plán. Vše, co v této chvíli uděláte důsledně a věnujete tomu dostatečný časový prostor, se vám v budoucnu vrátí úspěšným podnikem. Přípravnou fázi tedy neodbývejte!

Po přípravné fázi

Jakmile budete mít přípravnou fázi za sebou, najděte si kvalitního notáře, u kterého sepíšete společenskou smlouvu. Pokud najdete opravdu dobrého notáře, který nebude zbytečně tento krok prodlužovat, nemusí vás sepsání společenské smlouvy stát více než jen pár dní. Tedy vše záleží na vás a na štěstí, na jakého notáře zrovna narazíte. Pokud také se sepsáním nebudete otálet a budete přesně vědět, co do společenské smlouvy chcete zahrnout, můžete ušetřit několik dní.

Vložení základního kapitálu do společnosti

Pokud chcete do společnosti s ručením omezeným vložit základní kapitál v podobě peněz, musíte zajít do banky, kde k tomuto účelu vytvoříte speciální účet. Na tento účet následně vložíte vámi určenou peněžní částku. U tohoto kroku očekávejte velké časové prodlevy, protože nemálo bank tuto proceduru ještě úplně nezvládá. V bance nejspíš strávíte mnoho hodin. Chcete-li do společnosti s ručením omezeným vložit základní kapitál v jiné podobě, než v té peněžní, musíte nejdříve požádat soud o podání návrhu na jmenování soudního znalce, který váš nepeněžitý vklad ocení. Toto ocenění soud nakonec buď uzná, anebo v horším případě neuzná. Zde mohou opět nastat velké časové prodlevy, a proto se opět obrňte velkou trpělivostí a schovívavostí. I ve svém časovém plánu zohledněte tento důležitý krok, jakým je právě složení základního kapitálu.

Další krok k založení firmy s.r.o.

Dalším krokem po všech těchto formalitách navštivte živnostenský úřad. Zde se opět nejspíš zdržíte několik hodin. Kolik hodin to bude záležet jen na tom, jak budou úředníci ochotní, v jaké oblasti podnikání chcete založit firmu a samozřejmě jak dlouhé budou fronty. Pro jistotu však opět očekávejte hodinové prodlevy.

Nejdůležitější krok při zakládání firmy s.r.o.

Předposledním, ale zároveň nejdůležitějším krokem při zakládání společnosti s ručením omezeným je zápis do obchodního rejstříku. Zápis netrvá vždy stejně, proto raději opět očekávejte spíše časové prostoje. Každý soudní úředník má totiž odlišné postupy, jiná kritéria a je samozřejmě různě produktivní. Jakmile podáte návrh na zápis do obchodního rejstříku, musíte čekat nejméně pět pracovních dnů. Během této čekací doby můžete být vyzváni k doplnění chybějících listin. V horším případě může být váš návrh v tomto období úplně zamítnut. Pro jistotu si na těchto několik dní nic neplánujte, ať máte případně čas na doplnění informací, listin a dalších dokumentů.

Poslední krok k založení společnosti s ručením omezeným

Pokud během zápisu do obchodního rejstříku vše proběhne bez problémů, můžete přistoupit k poslednímu kroku, kterým je odblokování bankovního účtu. Opět tedy navštívíte banku, zde si požádáte o odblokování účtu, který jste během třetího kroku založili. U tohoto kroku se nemusíte bát zpoždění, protože odblokování účtu většinou trvá jen chvilku.

Kolik tedy bude stát založení firmy s. r. o. času?

Pokud první kroky ke zdárnému založení firmy s ručením omezeným nebudete zbytečně natahovat, ale ani odbývat, můžete očekávat, že firmu s ručením omezeným založíte maximálně do dvou měsíců. Uvádí se, že od sepsání společenské smlouvy až po zápis společnosti do obchodního rejstříku většinou uběhne okolo dvou až tří týdnů.

Podobné články...