Společnost s ručením omezeným a změny v roce 2015

Společnost s ručením omezeným a změny v roce 2015Společnost s ručením omezeným patří v současné době mezi nejoblíbenější společnost, jež u nás figurují. K rapidnímu zvýšení popularity této společnosti přispěl novelizovaný občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který v plném rozsahu nahrazuje obchodní zákoník. Tato zásadní změna se ovšem dotkla roku 2014 a otevřela cestu k podnikání i jedincům, kteří neměli dostatek finančních prostředků pro založení vlastní společnosti (dříve 200 000 Kč). Novelizace zákona umožnily založit společnost s ručením omezeným již s pouhou jednou korunou v kapse! Této možnosti využilo několik desítek tisíc občanů České republiky, jež se rozhodli založit svou vlastní společnost za značně zvýhodněných podmínek.

s.r.o. a změny v roce 2015: pouze kosmetické úpravy

Co se týče roku 2015, na podobnou změnu takového rozsahu se připravovat nemusíme. Ve své podstatě vlastně v roce 2015 nedochází k žádným legislativním změnám, které by se dotkly založení s.r.o. Na jednu změnu, která se týká podílů na zisku společníků, se přeci jen podívat musíme.

Rok 2015 se nese v duchu daňových změn

V roce 2015 se musíme připravit na několik zásadních daňových změn, které se dotknou průměrné mzdy, minimální mzdy, ale i paušálů i osob, jež podnikají na základě živnostenského oprávnění. Ve své podstatě lze říci, že řetěz změn vyvolalo zvýšení průměrné mzdy, jež následně ovlivnila celou škálu dalších oblastí. Počátkem letošního roku vešla v platnost rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, kterou najdete ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2014 Sb. Pokud si budete chtít tuto novelu prostudovat, vyčleňte si na tento proces dostatečnou časovou rezervu. Změny jsou totiž rozloženy na více, než 300 bodů, jejichž přečtení a pochopení vám zabere několik dnů.

Co se novelou mění pro společnosti s ručením omezeným?

Novela zákona o daních z příjmů ruší některé body zákona č. 458/2011 Sb., které se věnovaly zřízení jednoho inkasního místa. Toto místo podnikatelé využívali nejčastěji ve spojitosti s odvodem z úhrnu mezd. Zrušení se dotkne také osvobození podílů na zisku společníků společnosti s ručením omezeným a dividend od daně z příjmů fyzických osob. To je jediná změna, se kterou můžeme v rámci podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným v roce 2015 počítat. Tato změna pochopitelně není nijak příjemná, její akceptace je v tomto případě ovšem nevyhnutelná.

Provozujete firemní školku? Můžete získat zajímavé daňové zvýhodnění

I když je to krajně nepravděpodobné, možná, že právě pod hlavičkou společnosti s ručením omezením provozujete firemní školku pro své zaměstnance nebo společníky. V takovém případě se dotknou změny v roce 2015 také vás. Pokud totiž tuto činnost skutečně vyvíjíte, můžete získat zajímavé daňové zvýhodnění.

Ještě nemáte svou vlastní společnost s ručením omezeným?

Pokud se vám v hlavě zrodil dobrý nápad nebo jste objevili díru na trhu, je nejvyšší čas využít svého potenciálu a výhodných podmínek, jež pro založení společnosti s ručením omezeným i v roce 2015 stále platí a vyzkoušet si, zda v rozbouřeném podnikatelském moři uspějete, či nikoli. Jelikož se v současné době horlivě diskutuje o změně pravidel pro zakládání společnosti s ručením omezením a navrácení původní hranice 200 000 Kč, jež představovala základní kapitál společnosti, máte nejvyšší čas zvážit, zda se tento typ obchodní společnosti nevyplatí založit také vám. Výhody, které můžete v rámci této obchodní korporace čerpat, jsou více než zajímavé. Jejich podrobný výčet naleznete zde. Podrobné informace o založení a vzniku společnosti s.r.o. jsou pak k dispozici na tomto odkazu.

Podobné články...