Zaměstnavatel musí řešit i BOZP na home office. Využít lze online školení

Zaměstnavatelé jsou zvyklí plnit své povinnosti ohledně školení zaměstnanců v klasickém zaměstnaneckém poměru, kde je místem pracoviště sídlo firmy, její pobočka nebo výrobní či prodejní prostory. Koronavirus však situaci změnil a mnoho zaměstnanců zůstalo pracovat doma. O home office se začíná mluvit jako o standardu. Jak k němu přistoupit z hlediska BOZP?

BOZP home office a jak na něj

I v případě, že zaměstnanec pracuje formou home office, nebo práci z domova střídá s pobytem v zaměstnání, plyne zaměstnavateli z legislativy povinnost seznámit pracovníka s obecnými riziky pracovního prostředí, zásadami bezpečnosti při práci, s bezpečnými pracovními postupy a s platnými zákonnými normami. BOZP home office je dnes nutným rozšířením běžných školení zaměřených na bezpečnost při práci či požární ochranu (školení PO).

Stejně tak, jak se mění trh práce, a to zejména kvůli digitalizaci, mění se i možnosti a vzdělávání zaměstnanců. E-learning se stává standardem a je vítanou změnou jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Online školení přináší samé benefity

Vzdělávání online zjednodušuje zaměstnavatelům plnění zákonných povinností. Díky jednodušší formě, ale též výrazně nižším nákladům na jejich plnění, mnohdy firmy volí i výrazně rozsáhlejší objem školení a ve výsledku si tak plní svoji povinnost nad rámec zákona. To přináší samozřejmě benefity i samotným zaměstnancům. Zaměstnavatel díky vzdělávacím online platformám, jakou je INSTRUCTOR od firmy PREVENT, nemusí složitě organizovat drahá školení na pracovišti, mít k tomu potřebné vybavení, ani posílat zaměstnance do školicích středisek. V době covid-19 se možnost pořádat online školení ukázala být doslova nezbytností. LMS platforma INSTRUCTOR je připravena školit a vzdělávat zaměstnance, vydávat certifikáty o online školení, reporty pro zaměstnavatele i hlídat termíny pro přeškolení, typické například pro školení řidičů.

BOZP online standardně i na míru

Myslíte si, že obecné BOZP, a to včetně BOZP home office, nebude odpovídat potřebám vašeho zaměření? INSTRUCTOR je systém připravený i na řešení individuálních potřeb zaměstnavatelů. Školení lze tedy uzpůsobit místním podmínkám dané organizace i konkrétnímu pracovišti.

Moderní školení jsou online

BOZP online, včetně BOZP home office, na platformě INSTRUCTOR, nabízí interaktivní a graficky propracovanou metodu, jak zaměstnance seznámit s potřebnými právními předpisy, s jejich povinnostmi, prevencí a dalšími zásadami bezpečnosti práce. Online školení je velice záživné a doprovázené řadou interakcí. Platforma nabízí verzi pro vedoucí pracovníky i pro řadové zaměstnance. K dispozici je verze v českém jazyce i v angličtině.

Podobné články...