Podnikání bez živnostenského oprávnění může být i legální

Dnes se stále více mluví o tom, že kdo chce podnikat, ten by měl mít zcela pochopitelně živnostenské oprávnění. Tedy dokument, který je vydán po splnění několika podmínek téměř každému. V souvislosti s tím se mluví také o tom, že kdo živnostenské oprávnění nemá, o tom se mluví jako o člověku, který porušuje zákon. Na jednu stranu to může být pravda, ale na tu druhou nikoliv. Podnikání bez živnostenského oprávnění totiž může být i legální. Pokud chcete čerpat informace přímo od zdroje, potom doporučujeme zaměřit se na Zákon o daních z příjmu, konkrétně potom na § 7 odst. 1, 2. Právě zde můžete načerpat důležité informace. My se nyní na podnikání bez ŽL podíváme v obecnější rovině.

Podnikání bez živnostenského oprávnění lze realizovat v různých oblastech

Již víme, že tato možnost může být legální a že je tedy možné tímto způsobem skutečně a také legálně podnikat. Podívejme se společně i na to, v jakých oborech může být podnikání bez živnostenského oprávnění legálně realizováno. Je jasné, že to nejsou všechny, jelikož to by jeho vydávání zcela zatratilo smysl. Oblastí je skutečně jenom několik. Mezi ty hlavní patří:

  • Lesní hospodářství
  • Zemědělská výroba
  • Autorské činnosti

Svobodná povolání

Podnikání bez živnostenského oprávnění je umožněno v řadě oborů

Podnikání bez živnostenského oprávnění je umožněno v řadě oborů

U prvních dvou možností je téměř jasné, čeho konkrétně se týkají. Když se podíváme na dvě další, může se jednat třeba o situaci, kdy někdo píše texty, nebo například maluje obrazy. Stává se tak jejich jasným autorem. Pokud jde o povolání svobodná, tak do této kategorie se nejčastěji řadí herci. Jak je tedy vidět, lidí, kteří si mohou vydělat bez živnostenského listu je poměrně velké množství. Pokud je vaším cílem byznys v některém z oborů, můžete zvážit, zda si o oprávnění budete žádat, nebo nikoliv.

Podmínky jsou stejné, jako u majitelů oprávnění

To, že je podnikání bez živnostenského oprávnění dovoleno, rozhodně neznamená, že není nutné dodržovat konkrétní zákony. I zde je třeba mít na paměti, že je nutní vést minimálně daňovou evidenci, stejně jako je nutné mít na paměti i to, že je nutné podávat daňová přiznání a plnit další veškeré povinnosti, které jsou spojené jak s tímto, tak klasickým podnikáním. Jediný rozdíl je tedy spojený s tím, že nemáte konkrétní živnostenské oprávnění, ani IČ. Jako daný identifikátor je obvykle považováno rodné číslo. Jinak vše probíhá zcela stejně a žádný podstatný rozdíl, pokud jde o vykonávání samotné činnosti, rozhodně nečekejte.

Jak je to s placením?

Mnoho lidí se u podnikání bez živnostenského oprávnění ptá i na to, jak je to s placením. Běžný podnikatel pochopitelně vystaví fakturu, která je proplacena. A jak je to v tomto případě? Úplně stejně. Pokud jde o faktury, tak zákon nijak výrazně nespecifikuje, kdo je může a kdo nemůže vystavit. Je tedy jasné, že je může vystavit i jakýkoliv člověk, který přijímá platbu. V tomto konkrétním případě se tedy většinou platí na základě:

  • Faktury
  • Smlouvy o dílo
  • Dohody o provedení práce
  • Dohody o pracovní činnosti

Je nutné říci, že vše je hlavně a jenom o domluvě. Mnoho lidí se často setkává i s tím, že firmy nechtějí přijímat faktury od lidí, kteří nemají IČ. Jedná se ale jenom o neznalost jejich účetních, jelikož i takové faktury jsou naprosto v pořádku. Roli zde hraje označení dodavatele služeb nebo věcí, a to jak podle adresy, tak i rodného čísla. Ve firemních financích jsou tedy bez problémů identifikovatelné.

Má podnikání bez ŽL i svá negativa?

I když to na první pohled vypadá jako doslova ideální a lákavá možnost, nesmíme opomíjet také případná negativa. Ano, i taková v tomto případě skutečně existují. Prvním negativem je rozhodně fakt, že banky a úvěrové společnosti na osoby bez živnosti pohlíží při žádosti o půjčku spíše negativně. A to z důvodu, že se nemají čeho chytit a mají jenom málo cest, jak reálně ověřit skutečnou bonitu a spolehlivost dané osoby. To může být jeden z prvních problémů. A jelikož půjčky, hlavně ty spotřebitelské jsou v dnešní době poměrně lákavou a vyhledávanou možností, je třeba dodat, že často se živnostenské oprávnění může vyplatit více. Zvláště proto, že není nijak drahé a jeho samotné vydání navíc není ani jakkoliv složité a náročné.

Druhé negativum se rozhodně týká výdajových paušálů. Samozřejmostí je, že není problém je i při podnikání bez živnostenského listu používat. Když se ale podíváme na jejich výši, tak je v mnoha oborech i o desítky procent menší, než je tomu v případě klasických živnostníků. A k čemu tato konkrétní situace vlastně vede? Ano, je to fakt spojený s tím, že výdaje nejsou tak velké a tak se pochopitelně i základ daně stává větším. A z toho plynou i vyšší daně. Může se tedy stát, že osoba s živnostenským oprávněním se stejným obratem nezaplatí na daních nic, zatímco osoba podnikající bez živnosti bude muset vlivem nižšího paušálu daň platit. I toto je dobré zohlednit, když se plánujete vydávat popisovanou, tedy dnes tolik propagovanou jednodušší cestou.

Podobné články...