Změny v základním kapitálu s.r.o. od roku 2014

Změny v základním kapitálu s.r.o. od roku 2014

Společností s ručením omezeným rozumíme obchodní společnost kapitálového typu. Tento typ společnosti patří v České republice, ale i v jiných státech Evropské unie, mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější typy obchodních společností. Z hlediska kapitálových znaků bylo pro společnost s ručením...

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2013

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2013

Jako osoba samostatně výdělečně činná musíte do státní kasy odvádět poplatky na zdravotní a sociální pojištění. Rok co rok se zálohy na toto pojištění vyvíjejí pro podnikatele nepříznivým trendem a na zálohách tak zaplatí...

Připravte si podnikatelský plán

Připravte si podnikatelský plán

Podnikatelský plán je pomocnou rukou všem podnikatelům při rozjezdu nového projektu. Díky podnikatelskému plánu si setřídí svoje myšlenky, naplánují si vize a cíle do budoucna, mohou díky němu objevit potenciální problémy a zároveň jim...

Kdo je OSVČ

Kdo je OSVČ

2 / 5 ( 1 vote ) S pojmem OSVČ, tedy zkratka znamenající osoba samostatně výdělečně činná, se setkáváme dnes a denně. Co všechno si však pod tímto pojmem představit, kdo je osoba samostatně...