Co znamená příležitostný příjem a jak si s ním poradit při podnikání?

Co znamená příležitostný příjem a jak si s ním poradit při podnikání?O příležitostném příjmu jsme již během své podnikatelské kariéry pravděpodobně slyšeli. Jako forma nárazového výdělku je zajímavým způsobem, jak obohatit peněženku či bankovní konto o nějakou tu tisícovku. Pokud navíc splníte zákonem dané podmínky, nemusíte jej danit. Zároveň si jej mohou podnikatelské odečíst od nákladů. Ale abychom tady nepletli páté přes deváté, podíváme se na problematiku příležitostného příjmu trochu detailněji.

Příležitostný příjem ve zkratce

 

  • Jednorázové činnosti a služby
  • Činnosti nesmí být pravidelné a opakované
  • Nespadají sem činnosti, na které máme živnostenské oprávnění
  • Může jej mít podnikatel, zaměstnanec i OSVČ
  • Pokud ročně nepřesáhne částku 30 000 Kč, nepodléhá zdanění
  • Řídí se §10 (Ostatní příjmy) zákona o daních z příjmů

Příklady příležitostných příjmů

 

Mezi nejčastější případy patří třeba jednorázový prodej výpěstků z vlastní zahrádky, poskytnutí poradenství, rady nebo jednorázové služby. Mezi příležitostné příjmy ale patří třeba pomoc s větším nákupem, sekání zahrady nebo skládání dříví. Patří sem například příjmy z pěstitelství nebo chovatelství.

3 kategorie příležitostných příjmů:

 

  1. Jednorázové výdělečné činnosti: Patří sem například pomoc s výstavbou domu, jednorázové poradenství, za které vám někdo zaplatí nebo odklízení sněhu.
  2. Příležitostný pronájem movitých věcí: Sem spadá například zpoplatněné zapůjčení auta, sekačky, nářadí či nábytku apod.
  3. Příjmy ze zemědělské činnosti: Do této kategorie patří třeba prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady, prodej nasbíraných léčivých bylin a lesních plodů, ale i produktů jako je mléko, maso, vejce či med.

Daní se příležitostný příjem?

 

Pokud podnikatel či živnostník (týká se i klasického zaměstnance nebo osoby, která aktuálně není v žádném zaměstnaneckém poměru) splní podmínky uvedené v úvodu tohoto článku, pokud příjmy z „příležitostného podnikánínepřesáhnou 30 000 Kč za zdaňovací období, není potřeba tyto příjmy zahrnovat do daňového přiznání.

Využívejte výhod, které příležitostné příjmy přináší!

 

Řada podnikatelů si ale zákonné normy špatně vyloží a s příležitostnými příjmy nepracuje. To proto, že se obává případných rozporů a postihů. Každý, kdo má za kalendářní rok příjmy vyšší než 15 000 Kč, má povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. To ovšem v případě, že se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Mezi tyto osvobozené příjmy přitom patří právě příjmy z příležitostných činností do ročního úhrnu 30 000 korun. Pokud pro podnikatele někdo vykoná nějakou práci formou příležitostného příjmu, mohou si takový výdaj odečíst z nákladů, což je nepochybně zajímavá výhoda. Zde ovšem vždy vyžadujte dohodu. A u té ústní rozhodně nezůstávejte.

Ústní dohoda je zbytečně riziková

 

Osoba vykonávající jednorázovou službu pro podnikatele musí pracovat na základě smluvního ujednání. Přičemž zákon umožňuje ujednání ústní nebo písemné. Ústní ujednání je ovšem zbytečně rizikové, proto sázejte na to písemné. V případě kontroly z finančního úřadu budete za tuto písemnou formu jistojistě nesmírně rádi.

Podobné články...