Největší výhody s. r. o. od roku 2014

2Plánujete založit společnost s ručením omezeným? Máte dobrý nápad a chuť podnikat? Pak ještě chvíli vydržte. Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve spojení s novým občanským zákoníkem, který začne platit od roku 2014, přináší spoustu zajímavých výhod. Jednu po druhé si rozebereme na následujících řádcích.

Výhoda č. 1 – změny ve výši základního kapitálu

Doposud bylo nutné pro založení společnosti s ručením omezeným splatit základní kapitál, který činil celých 200 000 Kč. Od nového roku hodnota minimálně zapisovaného základního kapitálu poklesne na pouhou jednu korunu. Proč k takové radikální změně dochází? Odpověď můžeme hledat v odpovědnosti za škodu, která může v souvislosti se špatným hospodařením společnosti vzniknout. Za vzniklou škodu totiž společnost odpovídá pouze svým majetkem, nikoli základním kapitálem. Proto je jeho role takřka zbytečná a v novém zákoně vypuštěná.

Výhoda č. 2 – maximální počet společníků

Do konce roku může mít společnost s ručením omezeným 1 – 50 společníků. Od nového roku bude od této horní hranice upuštěno. Společnost tak může mít libovolný počet společníků, jejichž práva, povinnosti a podíly (zákon upouští od přívlastku „obchodní“) budou upraveny ve společenské smlouvě – jako zakladatelském dokumentu společnosti.

Výhoda č. 3 – znalecké odhady nepeněžitých vkladů

Pokud chtěli společníci vložit do společnosti nepeněžité vklady, museli požádat o jejich ocenění soudního znalce, který byl za tímto účelem jmenován soudem. Na takový odhad jste proto mohli čekat několik dlouhých dnů a v krajním případě i týdnů. To se má od nového roku změnit. Sami zakladatelé si mohou zvolit libovolného odhadce, který znalecký posudek vypracuje.

Výhoda č. 4 – pružná společenská smlouva

Ve společenské smlouvě bude možno od nového roku upravit práva a povinnosti společníků, jejich obchodní podíly nebo celou škálu dalších skutečností. Konečně se tak snad dočkáme propracovaného zakladatelského dokumentu a ne pozměněných vzorů, které jsou volně ke stažení na celé řadě internetových stránek.

Výhoda č. 5 – „obchodní“ podíly

Kromě základního podílu společnosti může vzniknout celá škála dalších podílů. Společenská smlouva může nově upravovat výši podílů a lze zde také stanovit práva a povinnosti, které jsou s tímto druhem podílu spojené. Na rozdíl od podílů, které budou fungovat do konce roku 2013, už společníci nebudou muset pracovat pouze s jedním „univerzálním“. Jak již bylo zmíněno výše, zákon nově upouští od slovního spojení „obchodní podíl“, který nahradí pouze „podíl“.

Výhoda č. 6 – snadné založení

Díky zrušení dolní hranice 200 000 Kč, která představovala minimální základní kapitál společnosti, bude zakládání s.r.o. pro spoustu podnikavců dostupnější. Mnohé zájemce o podnikání, kteří měli dobrý nápad a chtěli jej realizovat, totiž odrazovala právě výše základního kapitálu.

Výhody vs. nevýhody

Nový zákon o obchodních korporacích skýtá celou škálu výhod. Na druhou stranu je nutno pochopitelně počítat s tím, že výše uvedené bude vykoupeno nějakou tou nevýhodou, která se nemusí podnikatelům zrovna dvakrát zamlouvat. Nevýhodu můžeme spatřovat ve vyšší odpovědnosti a specifickém ručení společníků. Doposud společnost za případné vzniklé škody ručila celým svým majetkem a její společníci společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů. Nově budou společníci za závazky společnosti ručit celým (byť i soukromým) majetkem. Od roku 2014 se tak můžete nově setkat s tím, že v případě špatného nebo podvodného podnikání přicházejí podnikatelé o své domy, luxusní bouráky nebo haciendy v přímořských oblastech.

Podobné články...