Jaká je podpora státu pro začínající podnikatele?

4Začínající podnikatelé to nemají vůbec jednoduché. Nejdříve se tvrdě a dlouho odborně připravují na podnikání a pak spoustu hodin těžce pracují, aby si zajistili jistou pozici na trhu. To vše stojí mnoho hodin, ne-li dokonce dnů či týdnů, a také finančních prostředků, které většinou musí vytáhnout ze své kapsy. Jenže velká většina začínajících podnikatelů pokrývá počáteční náklady na zahájení své podnikatelské činnosti z cizích zdrojů. Ještě ani nezačali pořádně vydělávat a už jsou v mínusu a nějakou dobu budou, protože část jejich tržeb musí dávat bokem na splacení půjček. Tento scénář se ovšem může stát začátkem konce jejich podnikání. Nemluvě o tom, že samotné získání komerčního úvěru není vůbec jednoduché. Dobrá zpráva pro všechny, kteří si právě z těchto důvodů na samostatné podnikání do teď netroufli – existuje státní podpora začínajícím podnikatelům, která může řadu počátečních výdajů splatit a tak zajistit hladký průběh začátku vašeho podnikání. Co můžete pro začátek svého podnikání od státu chtít?

Co je vlastně státní finanční podpora?

Státní finanční podpora v České republice je hlavně oblastí zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele. Tyto úvěry poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, která je speciálním ekonomickým subjektem s většinovou účastí státu a poskytuje na základě vládou chválených programů finanční podporu malým a středním podnikatelům.

Podpora malých a středních podnikatelů je široká

Jedním z programů, který podporuje zejména začínající podnikatele, je národní program REVIT. Program se zaměřuje na podnikatele, kteří působí v regionech s nižší nebo dokonce klesající ekonomickou aktivitou, v regionech s vysokou nezaměstnaností, nebo v regionech, které jsou postiženy živelnými pohromami. Program je naplánován až do konce roku 2020 a má citelně usnadnit reakci na mimořádné situace. Podpora je realizována přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku formou zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru. Dalším programem je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který pomáhá zároveň začínajícím podnikatelům i zavedeným společnostem. Hlavní cíle podpory jsou do oblastí snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru, vzniku nových podniků, rozvoje podnikání zaměřeného na výzkum a inovace v malých a středních firmách, zavádění technických i netechnických inovací a zavádění progresivních IT technologií. Dílčím programem Operačního programu Podnikání a inovace je program Start, jež je zaměřený na podporu začínajících malých podnikatelů. Cílem tohoto dílčího programu je uskutečnění projektů osob, které zahajují svoji podnikatelskou činnost, poskytnutím bezúročného úvěru. Pokud chcete využít podpory pomocí programu Start, musíte být registrováni jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadu. Další možností je i Operační program Záruka, který dává malým a středním podnikatelům zvýhodněnou záruku na úvěr. Program Záruka byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dalšími možnostmi podpory pro začínající podnikatele jsou programy Kredit a Inovace.

Jak využít státní podporu pro začínající podnikatele?

Zvažujete-li tu možnost, že využijete státní podporu prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, nejdříve si rozhodně promyslete, k jakému účelu budete úvěr využívat. Zda tento úvěr budete chtít získat přímo od Českomoravské záruční a rozvojové banky, nebo od jiných ekonomických subjektů. To totiž vysvětlí další otázku, kterou byste měli položit, tedy zda vaše neschopnost získat běžný spotřebitelský úvěr vyvěrá z rozsahu podnikatelského záměru a jestli splňujete všechny podmínky pro získání této podpory. Během posuzování žádosti o získání finanční podpory se zohledňuje výše aktiv, čistý obrat podnikatele a majetkové uspořádání podniku. K žádosti navíc musíte doložit i podnikatelský plán, ekonomickou rozvahu a další dokumenty související s podnikatelskou činností. Máte-li však závazky vůči státu nebo vůči jiným institucím, státní podporu v podobě úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo bankovní záruky, nezískáte.

Podobné články...