Jak mám jednat s investorem? Odpověď uvnitř článku!

Jak mám jednat s investorem? Odpověď uvnitř článku!Investor. Člověk, který drží vaše podnikání nad vodou, pomáhá vám v jakékoliv finanční situaci a může znamenat pro vaši firmu dokonce i tenkou hranici mezi prosperitou nebo úpadkem. Jak tedy s tímto člověkem jednat? Jak z něj dostat co nejvíc peněz? A jak si s ním udržet co nejdéle výborné vztahy?

 

Investor je taky jen člověk…

V prvé řadě samozřejmě záleží na tom, kdo je investorem. Zdali je to někdo z vaší rodiny, z okruhu známých nebo naprosto nezávislá osoba financující vašeho podnikatelského ducha. S každou z těchto osob totiž budete jednat naprosto odlišně. S rodinným příslušníkem se můžete bavit uvolněněji, s přítelem jemněji a s naprosto nezávislou osobou maximálně vlídně a trpělivě.

S rodinným příslušníkem můžete jednat narovinu

Jako první si zde tedy popíšeme jednání s rodinným příslušníkem jako vašim investorem. Jelikož jste rodinou svázáni, nemůže vás tato osoba nikdy úplně opustit. Vždy zůstanete nějak spřízněni a celý zbytek života se budete potkávat na nejrůznějších rodinných akcích či oslavách. I když byste si tedy tuto osobu měli předcházet nejvíce ze všech, právě z tohoto důvodu můžete občas „více šlápnout na plyn“ a stát si za svým. Budete-li jednat s touto osobou skutečně rázně, tvrdě a přímočaře, avšak ne vulgárně, může se vám dostát i zvýšení investic či zafinancování nových projektů. Mějte však stále na paměti, že na sílu nejde nic dobře a právě u tohoto člověka byste to nikdy neměli přehnat. Rodina je přeci jenom na prvním místě. Staré rčení „Všeho s Mírou!“ v tomto případě tedy mějte stále na paměti.

Kamarád vás může velice snadno a rychle opustit

Dalším možným typem investora je jakýkoliv váš známý nebo kamarád. U této osoby byste měli postupovat více trpělivě. Kamarád vás totiž může mnohem snáze a rychleji opustit než například rodinný příslušník. Taktéž projekty a další možnosti financování vždy spolu probírejte a investorovy názory a nápady berte maximálně v potaz. I když mnoho lidí tvrdí, že by své kamarády nikdy neopustili a nikdy se na ně nevykašlali, myslete neustále na investorova zadní vrátka, která může kdykoliv bez vašeho vědomí a souhlasu otevřít. Pak zůstanete jak bez finančních prostředků, tak i bez důležitého kamaráda. V tomto pracovním i přátelském vztahu tedy už od začátku budujte maximální důvěru, toleranci, pochopení a místo k diskusi. Rozhodně se snažte udržet vášně na uzdě a nikdy svého investora, tedy kamaráda ničím nenaštvěte. Mohlo by se vám totiž stát také to, že vás tento kamarád nejen opustí, ale také pohaní u všech ostatních možných kandidátů na nového investora, a tak budete moct své podnikání jedině rychle ukončit.

Investor jako naprosto neznámá osoba

Poslední variantou investora je naprosto neznámá osoba, které se váš podnikatelský nápad, elán a nadšení líbí, která v něm tedy vidí budoucnost, na které se chce taktéž podílet. Nemusíte-li si tuto osobu nijak získat, tedy osloví-li vás naprosto sama, máte napůl vyhráno a další komunikace bude o to jednodušší. Musíte-li se však o každého investora prát a usilovat o jeho přízeň, budete to mít o to složitější. Každopádně i s tímto člověkem jednejte maximálně jemně, slušně, trpělivě a tolerantně. Má-li nějaký inovativní nápad, ihned si jej napište a pokuste se jej alespoň trochu rozpracovat a případně uvést pádné argumenty, aby měl investor jasné důkazy, že není u vás ve firmě pouze kvůli penězům. Dále veďte dialogy, které se vždy pokuste ukončit konsensem. A jako poslední radou je rozhodně velká dávka trpělivosti při získávání dalších finančních prostředků pro nový projekt. Nikdy netlačte příliš na pilu, vše si dobře a do detailu promyslete a připravte se na všechny možné protiargumenty nebo otázky. Pokud budete takto perfektně připraveni, máte úspěch prakticky zaručen.

Podobné články...