Kontrolní hlášení k DPH: Slyšeli jste o této novince? A týká se také vás?

Kontrolní hlášení k DPH: Slyšeli jste o této novince? A týká se také vás? První leden roku 2016 byl pro drtivou většinu plátců DPH zlomovým okamžikem. Právě v tento den totiž vstoupila v platnost povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jako by nestačilo, že se musíme pravidelně děsit daňového přiznání nebo souhrnného hlášení. Teď nám přibude další vráska na čele společně s kontrolním hlášením k DPH, které výše dvě zmíněné hlášení a přiznání nenahrazuje, pouze doplňuje. Jak takové hlášení vlastně funguje a k čemu je určeno? Pojďme si jej detailně probrat na následujících řádcích.

Důvod kontrolního hlášení k DPH

Hlavním důvodem, proč bylo kontrolní hlášení k DPH vůbec prosazeno a schváleno, jsou především tzv. karouselové neboli kolotočové podvody. Jak fungují? Podvody jsou spojeny s mechanismem DPH. Využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu EU je od DPH osvobozeno. Povinnost odvést daň se hromadí u prvního obchodníka, který zboží získá z jiného státu a prodává ho v rámci stejného státu, ve kterém on sám působí. A tak ztrácí cenné příjmy do státního rozpočtu, jimž by mělo zabránit právě zmíněné hlášení.

Kdy a jak často se hlášení podává?

U právnických osob je sledovaným obdobím jeden kalendářní měsíc. PO podává kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud je povinna kontrolní hlášení k DPH podat fyzická osoba, pak se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. V tomto případě je navíc zcela jedno, zda je v první řadě podáno kontrolní hlášení k DPH nebo daňové přiznání k DPH. Fyzická osoba pak podává hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně).

Jak kontrolní hlášení k DPH podat?

Na klasické papírování a obcházení úřadů zapomeňte. Tam byste pravděpodobně přišli o spoustu drahocenného času i psychické zdraví. Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici na oficiálních stránkách Finanční správy ČR a této sekci.

Co když kontrolní hlášení nepodám?

Ať už kontrolní hlášení k DPH nepodáte vlastní vinou, opomenutím nebo s předem jasným účelem, tučným pokutám se pravděpodobně nevyhnete. A kolik peněz si budete muset v případě opomenutí odložit bokem?

  • Jestliže nepodáte kontrolní hlášení v termínu, dostanete automaticky pokutu 1 000 Kč.
  • V případě, že podáte pozdě kontrolní hlášení a to už na základě výzvy od správce daně do 5 kalendářních dnů, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč.
  • Pokud nezareagujete na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů (tzn. 6 den a později), může pokuta činit 30 000 Kč.
  • Nepodáte-li kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně ani v náhradní lhůtě 5 dní, pak vám hrozí pokuta 50 000 Kč.

Jaký je váš názor na novinku v podobě kontrolního hlášení k DPH? Týká se vás? Pokud ano, jak jste se s ní vypořádali?

Podobné články...