Hlavní nevýhody komanditních společností

komanditni společnostKomanditní společnost je specifickým druhem obchodních společností, které upravuje nový zákon o obchodních korporacích. Jejími hlavními rysy je například fakt, že část společníků v komanditní společnosti, kterým se říká komanditisté, mají vkladovou povinnost. Tito společníci částečně ručí za závazky společnosti, a co je hlavní, nijak se nepodílejí na řízení společnosti. Naopak komplementáři ručí celým svým majetkem. Jaké další specifika mají komanditní společnosti? Co byste měli vědět ještě před tím, než se do podnikání pod značkou komanditní společnosti rozhodnete podnikat? A v čem tkví největší nevýhody tohoto typu firem? To se dozvíte níže!

Společníci v komanditní společnosti

komanditních společnostech obecně existují dva typy společníků, tedy výše zmínění komanditisté a komplementáři. U každého typu se odlišují jejich práva, nařízení a povinnosti. Komanditisté mají hlavně za úkol zaplatit svůj vklad do firmy. To je jejich jediná povinnost. Komplementáři naproti tomu jsou v jakémsi postavení, které je velice podobné tomu ve veřejné obchodní společnosti. Ti ručí celým svým majetkem, zároveň jsou také statutárním orgánem v komanditní společnosti. A co se stane, pokud jeden z komplementářů třeba náhle zemře? V tu chvíli celá komanditní společnost zaniká. Jedinou možností na záchranu firmy je podmínka, kdy společenská smlouva umožňuje dědění podílu. Podíl komplementáře by tak v tomto případě přešel na jeho zákonného dědice a komanditní společnost by byla zachována. Další podmínkou pro komanditní společnosti je, že musí být bezpodmínečně založena alespoň dvěma společníky. Jeden z těchto společníků dále musí být komanditista a druhý logicky komplementář, a tento stav musí být zároveň zachován po celou dobu fungování komanditní společnosti, jinak společnost zaniká. Pokud se tedy již rozhodnete, že bude podnikat právě v tomto typu společnosti, měli byste vědět, jaké nevýhody z komanditní společnosti vyplývají.

Nevýhody komanditní společnosti

Nevýhody v komanditní společnosti spatřují zejména již zkušení podnikatelé, kteří chtějí zakládat firmu sami, na vlastní zodpovědnost a zároveň již vlastní jakýsi počáteční kapitál. Založit si komanditní společnost sám je totiž z vlastní podstaty komanditní společnosti zhola nemožné. Proto pro zkušenější podnikatele, kteří se už na nikoho nechtějí vázat, ani ohlížet, je tento typ společnosti vyloženě nevhodný. Základním vkladem do komanditní společnosti je ze zákona 5 000 korun, a tuto vkladovou povinnosti mají, jak již bylo napsáno výše, pouze komanditisté. Jenže zde vyvstává další nevýhoda, a to fakt, že jakmile komanditisté splatí základní vklad do společnosti, nijak dále neručí za závazky firmy, nebo pouze jen velmi částečně. Kdežto komplementáři nadále ručí za všechny závazky a navíc celým svým majetkem. Komplementáři tak jsou v mnohem větším riziku, že při případných potížích přijdou o vše a prakticky se z nich ze dne na den stanou bezdomovci. Ovšem aby tato jejich veliká nevýhoda a rizikové postavení byla nějak vykompenzována, mají na druhou stranu mnohem více práv při vedení firmy. Právě oni jsou vlastní těmi, kteří rozhodují o společnosti a vedou ji. V tomto mají zase nevýhodu komanditisté, kteří nemají naopak vůbec žádnou možnost podílet se na vedení společnosti. Tedy jsou u tohoto typu společnosti jistá negativa, která pro určité skupiny podnikatelů, zejména pro ty zkušené, jsou opravdu nepřekonatelné. Naopak ale pro začínající podnikatele je tento typ společnosti jako stvořený. Je proto důležité pořádně se rozmyslet, co vlastně do budoucna chcete a jakým směrem chcete, aby se vaše podnikání ubíralo.

Podobné články...