Tagged: komanditní společnost

Komanditní společnost aneb seznamte se, prosím

Komanditní společnost aneb seznamte se, prosím

Komanditní společnost, je další z druhů obchodních korporací, jež jsme si doposud nestihli detailně představit. Kdo a za jakých podmínek ji může založit a jaké přednosti jsou s touto společnosti neodmyslitelně spojené? To a ještě mnohem...

komanditni společnost

Hlavní nevýhody komanditních společností

Komanditní společnost je specifickým druhem obchodních společností, které upravuje nový zákon o obchodních korporacích. Jejími hlavními rysy je například fakt, že část společníků v komanditní společnosti, kterým se říká komanditisté, mají vkladovou povinnost. Tito společníci...

Komanditní společnost

Komanditní společnost (povinné označení „k. s.“ nebo „kom. spol“) je osobní obchodní společnost a prvky společnosti s ručením omezením, tedy kapitálové společnosti. Obchodní zákoník tuto právnickou osobu chápe jako určitou formu veřejné obchodní společnosti...