Hlavní nevýhody komanditních společností

Komanditní společnost je specifickým druhem obchodních společností, které upravuje nový zákon o obchodních korporacích. Jejími hlavními rysy je například fakt, že část společníků v komanditní společnosti, kterým se říká komanditisté, mají vkladovou povinnost. Tito společníci...