Co může přinést podnikatelský inkubátor?

Začínajícího podnikatele čeká při jeho cestě k úspěchu poměrně velké množství nástrah. Ne každý si s nimi dokáže poradit a ne každý je dokáže bez problémů zvládnout. I proto je třeba říci, že se objevují stále častěji takzvané podnikatelské inkubátory. Jejich účel je jediný – podnikatelský inkubátor má za cíl pomoci začínajícímu podnikateli v tom, aby zvládl svůj start a dokázal obstát na poli konkurence a postavit se na vlastní nohy. Společně se podíváme na to, co takový podnikatelský inkubátor vlastně může přinést. Než se k tomu dostaneme, podívejme se i na to, kde je možné dané inkubátory hledat. Nejběžnější možností jsou zcela určitě:

  • Vysoké nebo jiné školy
  • Technologická a jiná centra
  • Coworkingová centra

Obecně se dá říci, že s rozvojem podpory malého podnikání dnes lze podnikatelský inkubátor bez problémů najít v každém krajském městě. Samozřejmě v některých jich může být i více, což je pro začínajícího podnikatele plus. Může si sám vybrat, jaké služby mu přijdou vhod. Celý program bývá založený na několikaleté podpoře v mnoha oblastech, jejíž cíl je jasný – pomoci podnikateli a jeho nápadů v úspěšné realizaci. A co vše lze získat?

Začíná to prostorem

S čím se začínající podnikatel obvykle potýká? Je to určitě nedostatek financí. A to hlavně s ohledem na fakt, že jenom málokdy má na pronájem klasické kanceláře. Právě v tomto směru mu může podnikatelský inkubátor posloužit více než dobře. Obvykle v rámci svých služeb nabídne potřebné prostory, a to buď zdarma, nebo jenom za symbolickou cenu. Může se jednat o vybavené kanceláře, kde nechybí připojení k internetu a další potřebný komfort. Tím dává podnikatelský inkubátor podnikatelům vhodné zázemí, ze kterého mohou nejenom pracovat, ale které přijde vhod také ve chvíli, kdy hledají reprezentativní místo pro své obchodní schůzky.

Podnikatelský inkubátor je založený i na spolupráci

Obvyklým cílem podnikatelských inkubátorů je také snaha o to, aby začínající podnikatel začal spolupracovat se svým okolím. Tedy s ostatními živnostníky a firmami, které se na dané adrese také nachází. Ať už v rámci inkubace, nebo zde mají své klasické sídlo. Právě navázání kontaktů se může hodit v tom, kdy jde hledána firma na zrealizování určité zakázky, či naopak k tomu, kdy druhá firma hledá někoho, kdo by její zakázku zpracoval. Právě taková forma navázání spolupráce může být dobrou volbou ve chvíli, kdy jsou potřeba první kontakty, ale i první zakázky.

Poradenství je základ

Podnikatelský inkubátor však nesloží jenom k tomu, aby byl využíván jako levný prostor k podnikání, nebo podnikatelská seznamka. Zapomínat nesmíme také na to, že klasickými službami jsou i ty, které jsou spojeny s poradenstvím. Jejich cílem je ukázat začínajícímu podnikateli nejenom hlavní a správný směr. Cílem inkubátorů je také to, aby hned na začátku dostával kvalitní a správné informace z řady oblastí, které jsou s podnikáním spojené. Mezi takové oblasti patří třeba:

  • Podnikatelské právo
  • Účetnictví
  • Bezpečnost práce

Nechybí ani mentoring

Podnikatelský inkubátor může přinést i peníze

Podnikatelský inkubátor může přinést i peníze

S poradenstvím jako takovým určitě souvisí i druhá oblast, kterou je mentoring. Ten už je zaměřen spíše na praktičtější stránku věci, jako je například oblast marketingu, oblast vývoje a růstu firmy, a dalších praktických věcí. Správný podnikatelský inkubátor by měl nabídnout celou řadu zkušených podnikatelským mentorů, kteří se budou samozřejmě osobně věnovat každému, který je v daném programu přímo zapojený. Podobně jako v případě klasického poradenství, tak i mentoring je obvykle nabízený zcela zdarma, a to v rámci několika hodin měsíčně.

Skvělá cesta k investorům

Ne každý nápad může být realizován s našetřenými finančními prostředky. Pokud se jedná o nápady vyžadující vyšší vklad, může být podnikatelský inkubátor dobrou cestou k investorům. Z jakého důvodu? Opět zde přichází na řadu jak samotná možnost získání kontaktů, tak i poradenství, nebo mentoring. U všeho jsou přítomni zkušení lidé, kteří často sami investují, nebo mohou nabídnout další potřebné kontakty. Opomíjet ale nesmíme ani fakt, že řada investorů podnikatelské inkubátory pravidelně sleduje. Je to z důvodu, že právě zde se mohou rodit zajímavé nápady a právě zde je prostor pro úspěšné investice nejvyšší. Z toho logicky plyne, že cesta k budoucím investorům může být skrz podnikatelský inkubátor mnohem jednodušší, než pokud je začnete oslovovat sami. Ani toto byste rozhodně neměli opomínat.

Jak se do podnikatelského inkubátoru dostat?

Co vše může daný program nabídnout a v čem může být podnikatelům prospěšný, to již víme. Co je proto důležité zmínit na závěr, to jsou informace o tom, jak se do podnikatelského inkubátoru dostat. Nutno podotknout, že není automatický pro všechny, jelikož podpora je dodávána jenom dobrým nápadům. Prvním krokem je tedy mít nápad. Na jeho základě je třeba vytvořit byznys plán, který bude součástí prvotní žádosti. Následně obvykle probíhá několik konzultací a jednání, po kterých se rozhodne, zda zařazení podnikatele do takového programu má smysl. Pokud máte obavy, není důvod. Je-li váš nápad alespoň trochu smysluplný a je existence schopný, máte velkou pravděpodobnost toho, že podnikatelský inkubátor vás bez jakýchkoliv potíží přijme.

Podobné články...