Category: Akciová společnost

5 chyb v začátcích podnikání, kterých se v roce 2014 musíte vyvarovat

S prvním lednem nového roku 2014 přichází spolu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích také spoustu změn v podnikání. Oba zákoníky přinesly obrovské změny ve spotřebitelských úvěrech, dědictvích, i ve způsobech zakládání a vedení...

Jaké změny vás čekají v podnikání na jaře 2014

S novým rokem 2014 přijdou, kromě novinek ve financování a v podpoře podnikání, také novinky v celé oblasti podnikání. Tyto změny jsou zapříčiněny zejména novým občanským zákoníkem, novým zákonem o obchodních korporacích a novým programovým obdobím...