Znáte hlavní druhy živností?

Mezi druhy živností patří i ty řemeslné

Mezi druhy živností patří i ty řemeslné

Nejenom klasická firma musí být cestou, kterou se vydáme v případě realizace našeho nápadu, nebo snahy postavit se na vlastní nohy. U začínajících podnikatelů je hitem klasická živnost. Tedy živnostenské oprávnění. Jeho získání není při splnění podmínek nijak časově, ani administrativně náročné. Zvláště při porovnání se založením firmy. Samozřejmostí je, že existují i různé druhy živností, které je dobré znát a vědět, do které kategorie se konkrétně zařadíte. Podívejte se s námi na hlavní přehled možností a variant.

Živnosti dělíme do dvou hlavních skupin

Pokud se na druhy živností podíváme blíže, je třeba říci, že je můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou takzvané živnosti koncesované. U nich je specifické to, že mohou být provozovány výhradně jenom na základě takzvané koncese. Jedná se v podstatě o určité povolení danou živnost, tedy daný obor vykonávat. A to s ohledem na povahu daného podnikání. S koncesí je spojena třeba autodoprava, stejně jako to může být nákup a prodej nebezpečných látek – pyrotechniky a zbraní, nebo řada dalších oblastí. Stát chce na základě vydávání koncesí nejenom regulovat jejich počet, ale hlavně mít přehled o tom, kdo konkrétně v tomto oboru podniká. To mu umožní případnou lepší kontrolu jeho povinností.

Druhá kategorie jsou živnosti ohlašovací. U nich můžeme říci, že už mohou být jednodušší, jelikož se stačí pouze přihlásit a poté počkat na vydání živnostenského oprávnění. Ani to ale nutně nemusí být zase až tak jednoduché, jelikož i v této sekci jsou situace, kdy je třeba doložit například odbornou kvalifikaci, nebo zkušenosti. I proto je klasická živnost ohlašovací dělena do tří hlavních segmentů, kterými jsou tyto:

  • Živnosti volné
  • Živnosti řemeslné
  • Živnosti vázané

Živnosti volné jsou nejjednodušší

Jak už napovídá sám jejich název, jedná se o živnostenské oprávnění, které lze získat v podstatě nejjednodušeji. Jak konkrétně? Stačí si o něho požádat, a pokud jsou splněny hlavní zákonné podmínky, jako je třeba plnoletost, potom bude vydáno. Důležité je vědět i to, že živnost volná nevyžaduje jakékoliv doložení odborné způsobilosti a tak může o dané oprávnění požádat skutečně téměř každý.

K dispozici je celá řada různorodých oborů, ze kterých lze vybírat. Konkrétní výčet obsahuje příloha číslo 4 živnostenského zákona. Právě volné živnosti jsou takové, o které je u nás nejenom největší zájem, ale které jsou u nás také nejvíce provozovány. Jejich výhodou je mimo jiné i to, že za jeden poplatek, tedy v rámci jednoho přihlášení je možné zaregistrovat si jakýkoliv počet oborů. Ideální je hned na začátku volit co největší počet těch, které mohou blízce, ale i vzdáleně souviset s konkrétním byznysem. Nebude tak nutné v případě jeho rozšíření řešit cokoliv dodatečného.

Mezi druhy živností patří i ty vázané

Jedná se o druhy živností, které už musí být spojeny s prokázáním odborné způsobilosti. Celkem do tohoto segmentu spadá 34 jednotlivých oborů činnosti, které je možné vykonávat. Pokud se podíváme na několik konkrétních oblastí, které se k tomuto segmentu živností vážou, patří sem třeba tyto:

  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
  • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi

Z daných příkladů celkem dobře vyplývá, že živnosti vázané jsou skutečně něčím odborným, co nemůže vykonávat jenom tak někdo. Pokud jde o prokázání určité odbornosti, je akceptován v podstatě jakýkoliv doklad, který jasně prokazuje uznání odborné kvalifikace, který je vydán uznávacím orgánem, dle zákona.

Živnosti řemeslné

Ty mají velmi blízko k živnostem vázaným. A to z jednoho prostého důvodu. Ani u nich se v případě žádosti neobejdete bez nutnosti dosažení určité kvalifikace. Jinak nebude živnostenské oprávnění vydáno. Konkrétní seznam daných živností upravuje příloha číslo jedna živnostenského zákona. Pokud se podíváme na hlavní rozdíl, jaké má živnost řemeslná a živnost vázaná, je to dáno hlavně tím, že u řemeslných živností jsou požadavky odborné způsobilosti o něco benevolentnější, než v předchozím případě. Je to dáno i povahou daných živností.

I zde je samozřejmě pro uznání kvalifikace ideální doložit doklad, který ji jasně prokazuje – třeba dokument prokazující ukončení vzdělání v konkrétním oboru. Kromě takového dokumentu však může k prokázání postačit i jasně doložená praxe. Ta může být v rámci různých oborů jinak dlouhá. Dále je třeba nezapomínat na to, že u tohoto druhu živností není třeba získat povolení od orgánů veřejné správy.

Na úřadě poradí

Možností je více než dost a je jasné, že laik se v daných variantách, ale i v seznamu jednotlivých živností poměrně brzy ztratí. Ideální cestou, jak si založit živnostenské oprávnění je navštívit úřad a laicky vysvětlit, co je vaším podnikatelským cílem a co hodláte dělat. Zkušení a často i ochotní úředníci vám na základě svých zkušeností již sami poradí, jaké konkrétní druhy živností, ale i obory činností pro vás budou ty pravé.

Podobné články...