Živnostenské oprávnění a jeho výhody

Lidé, kteří se rozhodnou podnikat obvykle zvolí jednu ze základních a nejznámějších forem, která vůbec existuje. O co se konkrétně jedná? Jde o podnikání, při kterém je využíváno živnostenské oprávnění. Takto začíná velké množství podnikatelů. Jaké má tato možnost hlavní výhody a proč je možné vyzkoušet ji také? Podívejte se společně s námi.

Rychlé a levné získání

Zatímco u klasických firem neboli právnických osob je nezbytností složitější založení, tak živnostenské oprávnění nic z toho nevyžaduje. To znamená, že pokud se rozhodnete podnikat právě touto formou, stačí dorazit n příslušný úřad a o živnost si požádat. K tomu vám stačí jenom vyplnění formuláře a následné zaplacení poplatku. Jak je velký? Rozhodně vás pozitivně překvapí, protože činí jenom 1 000 Kč. Poté už stačí jenom počkat na vydání.

Nutno dodat i další pozitivum, které souvisí s vaší žádostí. Dnes je využíván takzvaný jednotný registrační formulář. A co to konkrétně znamená? Fakt spojený s tím, že si požádáte o živnost a dále se v podstatě nemusíte o nic starat. Díky danému formuláři bude automaticky informován jak finanční úřad, tak i česká správa sociálního zabezpečení, kde budete také automaticky zaregistrování. A to bez nutnosti návštěvy.

Výběr živností je velmi bohatý

Druhým pozitivem, na které rozhodně nesmíme zapomínat, je bohatý výběr jednotlivých živností. Tedy konkrétních oborů, ve kterých můžete své konkrétní podnikání realizovat. Pokud budeme konkrétnější, je dobré rozdělit si jednotlivé možnosti do tří hlavních skupin. O jaké se jedná? Jsou to tyto konkrétní:

  • Živnost volná
  • Živnost koncesovaná
  • Živnost vázaná

Jedná se o tři hlavní a nejznámější druhy. Dále můžeme připomenout třeba živnosti řemeslné, které jsou podobně jako vázané omezeny určitou odborností. V takovém případě je nutné vždy doložit, že máte praxi, nebo vzdělání. Popřípadě sehnat někoho, kdo se za vás sám zaručí.

Bez základního kapitálu

Když se rozhodnete založit firmu, nejenom, že za to zaplatíte. Je také nutné složit základní kapitál. Ten je sice u některých forem menší než v minulosti, ale musíme říci, že stále existuje. Dodejme proto, že i zde má živnostenské oprávnění jednu velkou výhodu. Zaplatíte jenom malý poplatek za založení a to je všechno, co se po vás chce. Díky tomu není nutné si půjčovat nebo šetřit peníze, či je snad kdekoliv jinde shánět, jelikož nejsou potřeba. To je velké plus hlavně pro ty začínající a mladší, kteří ještě nemají našetřeno a tak jsou pro ně některé z právních forem, kde je kapitál nutností, v podstatě zcela zapovězené. I na toto určitě myslete.

Získat živnostenské oprávnění může téměř každý

Jdeme k dalším výhodám, na které nesmíme zapomínat. Jsou spojeny s tím, že živnostenské oprávnění dnes může získat skutečně téměř každý. A rozhodně to není tak složité, jak si dnes mnoho lidí může myslet. Pokud budeme konkrétní, je nutné splnit jenom trojici klíčových podmínek. Mezi ně patří:

  • Plnoletost
  • Čistý trestní rejstřík
  • Splnění případné odbornosti
Živnostenské oprávnění umožní podnikat v mnoha oborech

Živnostenské oprávnění umožní podnikat v mnoha oborech

Pokud dané informace rozvedeme, je třeba říci, že vše má své výjimky. Například u plnoletosti může dojít k tomu, že když to dovolí soud, lze podnikat i v mladším věku. I u trestního rejstříku lze udělat výjimku, pokud se nejedná o závažný čin, který s byznysem souvisí. A jak jsme již zmínili u samotné odbornosti, zde nesmíme zapomenout na možnost získat osobu, která se za nás jednoduše zaručí.

Živnost si lze přerušit

Pokud se rozhodnete dát si v podnikání pauzu, máte jako majitelé živnostenského oprávnění jednu velkou výhodu. A to takovou, že pro vás existuje možnost označovaná jako přerušení živnosti. V čem je jedinečná a unikátní? Rozhodně v tom, že přijdete na úřad vznesete svůj požadavek a rázem máte jistotu, že je vaše živnost pozastavena. Nejenom, že je to jednoduché, ale je to také zdarma. Ve chvíli, kdy budete chtít opět začít s byznysem svou živnost jednoduše a zdarma obnovíte. To je jedna z hlavních výhod.

Když to porovnáme s klasickými firmami, tak u nich nic takového nelze. Znamená to, že když s firmou podnikat nechcete, je třeba ji buď oficiálně zlikvidovat, nebo s ní nebudete vyvíjet žádnou činnost, ale každý rok bude třeba splnit několik povinností, které souvisí hlavně s účetnictvím a další administrativou.

Jako živnostník používáte své jméno

Mnoho lidí v tom sice může spatřovat nevýhodu, ale opak je pravdou. Je to velká výhoda, když podnikáte pod svým jménem. A to z toho důvodu, že díky tomu mnohem lépe budujete svůj brand. Vaše odvedená práce je tak spojována přímo s vámi, což samozřejmě znamená jednu velkou výhodu, zvláště pokud je daná práce opravdu kvalitní. Navíc si díky tomu nemusíte lámat hlavu ani s tím, jak se bude vaše podnikání jmenovat, jelikož hlavním obchodním jménem je to vaše osobní.

Výhodou živnosti je rozhodně také to, že ve vás mohou mnozí lidé vidět někoho, kdo si za svou prací skutečně stojí. Proč? Jako živnostník v případě problémů ručíte za byznys celým svým majetkem. Tedy i tím osobním. Už to samo o sobě z vás dělá někoho, kdo chce podnikat správně, férově a rozhodně také tak, aby odvedená práce byly v pořádku a v co nejlepší možné kvalitě.

Podobné články...