Zaměstnáváte cizince? Co je třeba zařídit?

Pokud ve vaší společnosti potřebujete zaměstnat zaměstnance, který není občanem České republiky, přečtěte si níže uvedené rady a ujistěte se, že vy i váš potenciální zaměstnanec budete mít všechny dokumenty vyžadované zákonem a smlouvu, kterou s ním uzavřete a bude přizpůsobena podmínkám vyplývajícím z postavení zaměstnance.

Zaměstnávání cizince

Při zaměstnávání zaměstnance, který nemá české občanství, je třeba věnovat pozornost zejména tomu, ze které země budoucí zaměstnanec pochází. Bude mnohem snazší najmout zaměstnance, který má občanství jedné ze zemí Evropské unie a ze země, s níž Česko uzavřelo dohodu o volném pohybu osob.

Nejdůležitější je určit, jaké zaměstnance s jakou kvalifikací potřebujete, jaké výdělky mu můžete nabídnout a na jaké období ho chcete najmout. Zároveň byste měli rozpoznat podmínky zaměstnání cizince, které popíšeme níže. Poté, co jste určili své pracovní potřeby a podmínky zaměstnávání cizince, musíte se rozhodnout, zda budete hledat a mít příležitost zaměstnat cizince z EU, u kterého nepotřebujete získat povolení k zaměstnání nebo zvolíte s ohledem na nabídky na trhu a vaše možnosti odměňování například občany z Ukrajiny. Jakmile se rozhodnete, můžete zahájit nábor a nastavit pracovní podmínky a počáteční podmínky pracovní smlouvy pro budoucí jednání. Je také dobré připravit pro zaměstnance krátkou informaci, jaké podmínky musí splňovat, aby mohl být zaměstnán a alespoň základní obecný model smlouvy, avšak s klíčovými závaznými ustanoveními.

Kdy může být cizinec v ČR zaměstnán

Cizinec může být v ČR zaměstnán na základě následujících dokladů: příslušné vízum, povolení k dočasnému pobytu, vízum vydané jinou zemí Schengenu, povolení k pobytu vydané jinou zemí Schengenu, jako součást bezvízového režimu. V rámci bezvízového režimu mohou občané zemí, které mají platnou dohodu s Českem zůstat a být zaměstnáni.

Na co nezapomenout?

Pro osoby mimo EU musíte mít pracovní povolení. Povolení lze vydat osobě s vízem nebo povolením k dočasnému pobytu, které umožňuje zaměstnání v ČR. V povolení by měl být uveden subjekt, který zadá práci, kterou má cizinec vykonat a také druh práce nebo postavení cizince v podniku objednávajícího subjektu. Zaměstnaneckou kartu je možné vydat na jednoho zaměstnance a na konkrétního zaměstnavatele. Z hlediska pracovního zařazení zde nejsou žádné limity, proto ji lze vydat na jakoukoliv pracovní pozici v případě, že zaměstnavatel splní zákonné podmínky jako je například výše mzdy.

Nezbytné je také zdravotní pojištění cizinců. Zaměstnanci zaměstnaní na území České republiky jsou povinně zdravotně pojištěni. Zaměstnanec, který není českým občanem, tedy může využívat povinné (veřejné) i nepovinné (soukromé) zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění pojištěného zahraničního pracovníka mohou využívat také jeho rodinní příslušníci za podmínek platných pro české občany. Zaměstnavatel má povinnost oznámit pojišťovně vznik i zánik účasti ve zdravotním pojištění zaměstnance, který nemá v ČR trvalý pobyt.

Podobné články...