Podnikání od 16 let – je možné a jak na to?

Máme-li se podívat na to, jaké jsou dnes podmínky pro získání živnostenského oprávnění, tak musíme říci, že se jedná o podmínky tři hlavní. Konkrétně jde o tyto konkrétní:

  • Plnoletost
  • Čistý trestní rejstřík
  • Splnění kvalifikačních předpokladů
O podnikání od 16 let musí rozhodnout soud

O podnikání od 16 let musí rozhodnout soud

U všeho ale existují výjimky a toto je právě ten případ. A to hned u podmínky číslo jedna, kterou je plnoletost. Zde musíme říci, že ve výjimečných případech může získat živnostenské oprávnění i osoba, která je mladší. Dnes tak nemusí být nic neobvyklého podnikání od 16 let. Pokud se o tuto možnost právě aktivně zajímáte, podívejte se s námi, jak toho docílit. Hlavním a klíčovým pozitivem je to, že to skutečně možné je a že je to také zcela legální. Hraniční věk je ale skutečně oněch 16. Nikoliv méně.

Důležitý je odpovědný zástupce. Ten je pro podnikání od 16 let nezbytný

Aby vůbec bylo podnikání od 16 let skutečně možné, je třeba myslet na takzvaného odpovědného zástupce. O koho se jedná? Jde o osobu, která bude za daného mladšího podnikatele přímo zodpovídat. Je pochopitelné, že danou osobou musí být některý z rodičů, popřípadě někdo jiný, pokud nemluvíme o plnohodnotné rodině. Je jasné také to, že když se o odpovědném zástupci mluví, tak ten s tímto svým statutem a také se svou odpovědností musí zcela pochopitelně i souhlasit. Říci musíme to, že není nutné, aby byli zástupci oba rodičové, jelikož plně stačí, když to bude jeden.

Bez soudu to nejde

Pokud vám je 16 let a chcete podnikat, tak nyní víte, že to není žádný problém. Tedy pokud seženete odpovědného zástupce. Dále už je třeba pouze počkat na rozhodnutí soudu. Nelze totiž jenom tak přijít s podpisem zástupce, že vám podnikání dovoluje. Nutné je totiž to, aby o tom rozhodl soud. Ten vezme v potaz právě to, zda s tím váš odpovědný zástupce souhlasí, stejně jako vezme v potaz i celou řadu dalších poměrně důležitých věcí.

Nutno říci, že vše je posuzováno velmi individuálně a tak záleží na konkrétním soudci i na vašem případu. Nutno říci, že si můžete výrazně pomoci, pokud se snaha o podnikání netýká jenom nějakého vašeho nápadu a snahy vydělat velké peníze. Pomoci vám může třeba:

  • Vzdělání nebo znalosti určitého oboru
  • Praxe získaná na brigádách
  • Realizované zakázky, třeba na základě DPP

Žádost není složitá

Pamatujte, že čím více informací doložíte a uvedete, tím více pravděpodobné může být to, že vám bude vaše žádost schválena a že jako šestnáctiletý, nebo pochopitelně i sedmnáctiletý podnikatel získáte živnostenské oprávnění. Abyste ho mohli získat, je nejprve nutné podat si žádost k příslušnému soudu. Ten, který je tím pravým, spadá do oblasti vašeho trvalého bydliště. Jednat by se mělo o soud okresní, sídlící právě v okresním městě, kam spadáte. Sem ideálně osobně přinesete požadovaný dokument, který je vhodné označit jako návrh na schválení provozování živnosti. Sem už uvedete vše potřebné, od důvodů které vás tomu vedou, přes odpovědného zástupce, až po doložení různých dalších informací, které jasně ukážou soudu, že to skutečně zvládnete. Pokud ho přesvědčíte, podnikání od 16 let se stane realitou.

Dodejme také, že rozsudek nepřijde hned, jelikož vždy záleží na konkrétní vytíženosti daného soudu. Zde danou rychlost rozhodně nijak neurychlíte, stejně jako neurychlíte ani nabytí právní moci. Teprve ve chvíli, kdy se tak stane, můžete s daným rozhodnutí na živnostenský úřad. Zde už si o oprávnění požádáte stejným způsobem, jako dospělá osoba. Jenom s tím rozdílem, že navíc dáte právě rozhodnutí soudu, které vás opravňuje podnikat dříve, než vám bylo 18 let.

Povinnosti máte stejné

Pamatujte, že podnikání od 16 let pro vás rozhodně nepřináší žádné úlevy. Tím chceme jasně říci, že máte stejné povinnosti, jako je tomu o dospělých podnikatelů. Tím máme na mysli třeba nutnost vedení daňové evidence, stejně jako je to například i nutnost podávání daňových přiznání a další nezbytnosti, které s podnikáním souvisí. Jedinou možnou úlevou mohou být slevy na dani, nebo výše odvodů. To ale přímo nesouvisí jenom s vaším věkem, ale s tím, že se předpokládá, že budete stále ještě studovat. Jedná se tedy o výhody určené pro studenty, bez ohledu na to, zda jim je 16, nebo jim je 20 let.

Vše si rozmyslete

Je vidět, že podnikání od 16 let skutečně možné je a není zase až tak složité živnostenské oprávnění získat. Pokud se na danou cestu rozhodnete vydat, je určitě dobré si vše náležitě promyslet. Už jenom proto, že pokud soud neuvidí ve vašem podnikání určitý potenciál a snahu o výdělek, může vaši žádost pochopitelně zamítnout. Toto ale může nastat i u vašich rodičů, protože i u nich záleží na tom, zda živnost dostanete. Pokud se nebudou chtít stát vaším odpovědným zástupcem, je v tu chvíli jasné, že si žádost k soudu ani podávat nemusíte, jelikož v takovém případě vám vyhověno nebude. Zde už může přijít v úvahu jenom několik dalších právních kroků, které umožní mít jako zástupce někoho zcela jiného. To už ale mluvíme o cestě, která je opravdu velmi komplikovaná a my ji příliš nedoporučujeme.

Podobné články...