Založení společnosti mimo EU. Je to možné?

Založení společnosti mimo EU. Je to možné?Od chvíle, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, je podnikání mimo naší nádhernou vlast mnohem jednodušší. Stačí přejet nejbližší hranice a už můžete zakládat například německou, slovenskou, polskou nebo rakouskou obchodní společnost jako mávnutím kouzelného proutku. S Evropskou unií se tedy mnohé zjednodušilo a pro nás se otevřely nevídané možnosti. Ovšem mimo EU je to se zakládáním společností stále poměrně komplikované.

Evropská unie – ráj pro podnikatele

S Evropskou unií, respektive se Smlouvami o fungování EU, přišla do naší legislativy spousta novinek, která prakticky znemožňuje zamezit založení firmy v jedné z osmadvaceti evropských zemí. Kdekoliv v Evropské unii se tedy rozhodnete podnikat, máte naprosto otevřené dveře. Jednou zemí z oné osmadvacítky, o které se říká, že je to podnikatelský ráj, je Kypr. Zde jsou totiž podnikatelé, respektive čistý zisk mezinárodních obchodních společností, zdaněni sazbou 10 %. A na příjmy ze zahraničí, kdy byl příjem vytvořen činností mimo Kypr, se pak váže sazba zdanění 0 %. I kromě toho je Kypr stále více vyhledáván jako ráj Evropské unie. Dokud EU nepřijme jednotnou legislativní úpravu daní, bude Kypr lákat stále více podnikatelů. Ovšem na druhou stranu je založení společnosti na Kypru jedno z nejdražších v celé EU. Dalšími nejdražšími zeměmi jsou i Itálie a Řecko, nejlevnější jsou naopak Dánsko, Slovinsko, a také Bulharsko. Překročíte-li však hranici mezi Evropskou unií a třetími státy, ocitnete se naprosto v jiném světě, kde naše benevolentní dohody často nedosahují.

Rusko – bývalý protektor, dnes možnost uplatnění

V dnešní době spousta podnikatelů jako první míří do Ruska. Z něj se totiž stává podnikatelská velmoc, která rok od roku velmi prosperuje. Má nízkou míru zadlužení a pro naše krajany je taktéž velice kulturně blízké. Navíc zde nebudete mít problém se uplatnit, jelikož Rusové si již za doby Rady vzájemné hospodářské pomoci zvykli na vše, co pochází z šikovných českých ručiček. Stejně však jako u nás, jsou nejvíce potenciálními obory v Rusku ty, které tady ještě nejsou moc zastoupené. Například uplatnit se v Rusku v energetickém průmyslu si může troufnout opravdový gigant s bohatou historií, kterého si Rusové prakticky vyberou pro nějaký konkrétní úkol.

Kde potkáte české podnikatele?

Dalšími zeměmi, které lákají české podnikatele, jsou Ukrajina, Bělorusko a Turecko. S tím totiž Evropská unie již uzavřela řadu dohod, tudíž je nám taktéž velice blízké a přicházejícím investorům a novým podnikům se nebrání. České střední podniky můžete dále potkat i v Kazachstánu, Ázerbájdžánu nebo v Číně.

Jak založit firmu mimo Evropskou unii?

V neposlední řadě vás jistě napadá otázka, jak založit společnost mimo Evropskou unii? Vždy mějte na paměti, že jste v té či oné zemi hostem a že nad vámi nedlí EU, která by vás případně chránila. Mimo Evropskou unii musíte být trpěliví a o to obezřetnější než doma. Přesný postup, jak založit firmu mimo EU, vám zde uvádět nebudeme, jelikož v každé zemi budou po vás chtít pokaždé něco jiného. Ovšem ve všech zemích budete muset začít podrobným nastudováním zdejší legislativy a postupů založení obchodních společností a následně budete muset velice přesně a opatrně postupovat krok za krokem. Nikdy se příliš neukvapujte a vše si dopředu dobře promyslete. A ani po založení obchodní společnosti nebudete mít úplně vyhráno. Pokud se znelíbíte místnímu byrokratickému, politickému nebo sociálnímu systému, může vaše podnikání skončit stejně rychle, jako začalo. Politika každé vlády světa totiž usiluje o prosazení svých podniků a cizinečtí podnikavci jsou ji často trnem v oku. Tím ale rozhodně nechceme říct, že je založení firmy mimo Evropskou unii nemožné. Spoustě našim houževnatým podnikatelům se to již podařilo a za několik let si vybudovali přední místa i mezi místními nejlepšími podnikateli a společnostmi.

Podobné články...