Sociální pojištění pro podnikatele v roce 2014

2Výše minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění se zvyšuje s každým přibývajícím rokem, tudíž tomu ani letos není jinak – odpočítává se totiž od průměrné mzdy, která se také průběžně zvyšuje, společně s náklady na základní živobytí, které neustále rostou. V každém případě je situace lepší než v předchozích letech, letos se totiž záloha zvyšuje jen minimálně. Jaké tedy nastaly změny a jak si vypočítat vlastní výši minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění?

Čím se určuje výše minimálních záloh pojištění?

Tato záloha je určena především všeobecným vyměřovacím základem, přepočítacím koeficientem pro účely důchodového zabezpečení, který určuje svou vyhláškou MPSV a průměrnou mzdou. VVZ činí v roce 2014 25 903 korun – což je vyšší částka, než v roce předchozím. Hodnota koeficientu je 1,0015. Vynásobíme-li tedy VVZ hodnotou koeficientu, vyjde nám částka průměrné mzdy pro tento rok, která činí 25 942 korun (v tomto případě zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru) – což je zvýšení oproti minulému roku 2013 o cca 60 korun. (Průměrná mzda z minulého roku je 25 884 korun). Mzda tedy vzrostla pouze málo, na základě toho bude jen o kousek vzrůstat i minimální měsíční záloha na sociální a zdravotní pojištění. Nemusíme se tak obávat stejně vysokého zvýšení, jako v minulém roce, které činilo dokonce několik desítek Kč.

Jaké zvýšení můžeme očekávat?

Pro podnikatele OSVČ, kteří mají podnikání jako svou hlavní činnost, nastane zvýšení zálohy na sociální pojištění o 4 koruny v porovnání s rokem 2013 – přesně tedy na částku 1 894 korun. Pokud ale podnikáte jako OSVČ a podnikání je pouze vaší vedlejší činností, v tom případě bude vaše nová záloha pro rok 2014 ve výši 757 korun. Pokud by vás zajímala i sazba maximální zálohy, ta bude činit součin průměrné mzdy krát 48, což je 1 245 216 korun. Důležitým bodem je, že vstup v platnost nové minimální zálohy – pro podnikatele, který již svůj byznys vede a pouze s ním přechází do nového roku, nastane zvýšení minimální zálohy až následně, od zpracování dokumentu Přehled o příjmech a výdajích. Ovšem podnikatelé, kteří svou činnost budou zahajovat teprve v tomto roce, zaplatí od počátku novou sazbu minimální zálohy.

Jak určit vaši přesnou zálohu

Řekli jsme si, jakým způsobem vyměřujeme zálohu minimální. Ta se vás ovšem týkat nemusí, pokud dosahujete vyšších příjmů. Konkrétně jde o vyměřovací základ, který je tvořen přesnou polovinou vašich příjmů – pokud tato položka nepřesahuje danou hodnotu minimálního vyměřovacího základu, bere se pro odvod pojištění právě tato minimální sazba – jednoduše řečeno je to hranice, pod kterou se nedostanete ani s minimálními příjmy. Takto tedy určíte svůj vlastní vyměřovací základ, který může v případě větších firem přesahovat minimální vyměřovací základ klidně i mnohonásobně. Z tohoto vyměřovacího základu si pak vypočítejte 29,2% a výsledná hodnota je přesnou částkou vámi odvedené zálohy za pojištění. Toto je ovšem hodnota, stanovující zálohu pouze pro OSVČ, která má podnikání jako svou hlavní činnost. Zaměříme-li se na podnikatele OSVČ, který bude mít podnikání pouze jako činnost vedlejší, jeho zálohu spočítáme tak, že jako vyměřovací základ dáme desetinu průměrné mzdy a z té poté opět vezmeme 29,2%. Pokud částku zaokrouhlíme, vyjde nám pro rok 2014 758 korun. Máte-li zájem, samozřejmostí je možnost hradit si na pojištění vyšší finanční částku, než je ta, kterou zákon udává.

Výjimka pro druhý důchodový pilíř

Výjimka v tomto případě nastává pro podnikatele, kteří se svým podnikem vstoupili do 2. pilíře, v tomto případě se jejich vyměřovací hodnota minimální i reálné zálohy snižují na výpočet s procentem 26,2 (-3% oproti klasické sazbě).

Podobné články...