Dotace pro začínající podnikatele – jaké jsou?

Dotace pro začínající podnikatele nabídne i UP.

Dotace pro začínající podnikatele nabídne i UP.

Dotace jsou v poslední době poměrně diskutovanou formou. Někteří na ně nahlížejí jako na velkou nespravedlnost, která pokřivuje trh a mění možnosti úspěchu na něm. Jiní vidí dotace jenom jako něco, co je určené pro skupinu vyvolených a běžní lidé se k nim nemají šanci dostat. My se ale na dotační možnosti podíváme objektivně, a to v souvislosti s tím, jaké existují dotace pro začínající podnikatele. Možností je hned několik a postupně si projdeme všechny, na které můžete mít v rámci začátku podnikání nárok.

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa zřízeného uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti

Tento název je skutečně velmi komplikovaný a jenom málokterý začínající podnikatel ho dokáže na první pokus rozklíčovat a dokáže pochopit, o co se jedná a co je vlastně v nabídce. My budeme konkrétnější a srozumitelnější a v souvislosti s tím uvedeme, že se jedná o dotace od Úřadu práce. Ty většina zná hlavně v souvislosti s tím, že podnikatel dostává dotace na zaměstnance. K těm se ale dostaneme až později. Tento příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa zřízeného uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti je totiž určený těm, kteří mají zájem podnikat. Je určený lidem, kteří jsou aktuálně na úřadu práce evidováni a nedaří se jim najít zaměstnání a zároveň se chtějí zkusit postavit na vlastní nohy. Pokud se podíváme na několik podmínek získání této dotace, patří sem:

  • Nutnost absolvovat rekvalifikační kurz Základy podnikání
  • Nutnost podat platnou žádost o příspěvek
  • Čistou podnikatelskou historii

Nutné je také říci, že o konkrétní výši dotace vždy rozhoduje Pracovní úřad, pod který daná osoba spadá. A to v souvislosti s tím, jaká je nabídka volných pracovních míst v okolí. Jedná se také o instituci, která rozhoduje i na co, zda bude výše dotace schválena, nebo bude neschválena. Dodat musíme také to, že problémem nemusí být získat až několik desítek tisíc korun, a to na všechny věci, které s podnikáním přímo souvisí.

Úřad práce nabídne i další dotace

U úřadu práce ještě zůstaneme, jelikož začínajícím podnikatelům může nabízet i další dotace. Ty se hodí hlavně ve chvíli, kdy je byznys teprve na samotném začátku a tak dochází k tomu, že plnohodnotné zaplacení zaměstnance by nebylo v možnostech podnikající osoby. A právě to je ten hlavní důvod, proč je možné využít dotaci, která nese název Příspěvek na vytvoření účelného pracovního místa od ÚP. Jedná se v podstatě o dotaci za to, že jako podnikatelé vytvoříte volné místo, na které vezmete někoho, kdo je v evidenci Úřadu práce. A kolik činí výše daného příspěvku? Průměrně je k dispozici 10 000 korun českých, a to každý měsíc, a to po dobu až jednoho roku. Tato dotace může celkem dobře pomoci k zaměstnání konkrétních lidí, jelikož o náklady se podnikatel jednoduše dělí.

Zapomínat nesmíme ani na druhou dotační oblast, která souvisí se zaměstnáváním. O jakou se jedná? Jsou to Příspěvky na mzdu zaměstnanců v rámci projektů sociálního podnikání. Zde mluvíme o finančních příspěvcích pro ty podnikatele, kteří se rozhodnout zaměstnat osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné – například z důvodu svého postižení. I na toto lze od státu čerpat finanční prostředky a stejně jako v předchozím případě, i zde musíme říci, že jsou nijak malé.

Klasické dotační tituly

Podívejme se i na poslední možnost, se kterou mohou být dotace pro začínající podnikatele spojené-. Zde už mluvíme o tom, že využíváme klasické dotační tituly. Různých programů je dnes celá řada. Nás samozřejmě zajímají ty, u kterých mohou mít úspěch i ti podnikatelé, kteří se svým byznysem teprve začínají. Mezi tyto programy patří primárně tyto:

  • Program rozvoje venkova
  • Sociální podnikání
  • CzechEkoSystem

Jak je už z daných názvů celkem jasně patrné, jedná se o dotační tituly, které nemají za cíl jenom pomoci podnikateli v realizaci jeho byznysu. Jejich primární účel je spojený s tím, aby byl daný byznys prospěšný a aby byl spojený hlavně s pomocí. A to jak konkrétním lidem, tak třeba i konkrétním lokalitám. Právě tuto oblast se náš stát snaží maximálně podporovat, a to hlavně z důvodu toho, že mnoho aktivit se dnes soustředí spíše do těch nejlepších míst, jako jsou velká města.

Bez splnění podmínek to nejde

Ať už máte zájem o jakékoliv dotace pro začínající podnikatele, je třeba říci, že se to nikdy neobejde bez nutnosti splnit konkrétní podmínky. Vždy je nutné splnit veškeré požadavky, které jsou na vás jako podnikatele kladeny. Mezi ty patří i to, že musíte nejenom jasně doložit účelné využití daných peněz, ale v rámci vašeho podnikání bude přihlíženo i k dlouhodobému využití. Co je třeba také připomenout, to je fakt spojený s tím, že jednotlivé programy mají jasně stanovený rozpočet. Zde platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dříve dané finanční prostředky bere.

Podobné články...