Ochrana identity vaší společnosti je extrémně důležitou záležitostí

Unikátnost je dnes na trhu velice vzácným zbožím, na které se nedokázala celá řada společností dostat ani za dlouhé roky svojí existence. Pokud tak máte nějaké unikátní rysy ve své společnosti také vy, tak byste určitě měli přemýšlet nad tím, jestli nechcete tuto unikátnost ochránit.

Jedním z těch nejdůležitějších a nejčastějších prvků chránění unikátnosti, je totiž přímo identita společnosti. Ačkoliv pro někoho může být identita jenom slovo, tak v rámci podnikání může jít zcela o všechno. Identita může znamenat také prestiž nebo důvěru klientů. A to jsou již věci, za které opravdu stojí bojovat.

Jak lze ochránit identitu společnosti

Ochránit identitu společnosti lze poměrně dost velkým množstvím možností. Opravdu tou nejlepší možností je ale ochranná známka. Ta vám může pomoci v tom, že pokud máte jakékoliv originální nebo unikátní rysy, tak je lze pod ochrannou známku vložit. V rámci České republiky je navíc tento registr zcela zdarma. Hlavní výhodou je, že v tomhle registru budete minimálně vědět, jestli můžete vůbec část identity chránit, protože ji již může mít chráněnou ve stejném znění někdo jiný.

Co všechno lze ochránit před odcizením?

Rozhodně tady neplatí žádná matematická úměra, že jedna společnost musí mít nutně jenom jednu známku. Zcela naopak je zcela běžné, že společnosti mají ochranné známky ve větším počtu aplikované na jednotlivé aspekty identity společnosti. Typickými příklady jsou takové, kterými se prezentujete všude. Patří sem například logo, nebo alespoň jeho část, ale kupříkladu také maskot, design stránek a v neposlední řadě třeba i slogany a motta.

Zřízení ochranné známky

Po určení toho, co vůbec chcete ochránit, lze podat klasický návrh na vystavení ochranné známky. Tady musíte už předem počítat s tím, že musíte přijít s konkrétním návrhem co a jak má jít pod ochranu. Jednou ze zásadních věcí během registrace ochranné známky je fakt, že musí být část vaší identity k ochraně opravdu takovou, která si to zaslouží svojí unikátností. Nelze tak například zařadit všeobecně známé symboly, piktogramy ani jednotlivá písmena nebo číslice. Vždycky musí jít o to, že předmět ochrany bude unikátní.

Podobné články...