Patent jako možnost ochrany vynálezu

Počátky právní ochrany vynálezů sahají hluboko do minulosti, které lze na našem území vysledovat až do 14. století. Z toho je zcela zřejmé, že ochrana vynálezu je pro mnoho vynálezů nezbytná. Aktuálně se na vynálezy udělují patenty, jež se řídí zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. A jak můžete získat patent pro svůj vynález? To se dozvíte v tomto článku.

Patent musí splňovat řadu podmínek

Patent se uděluje pouze na vynálezy, které splňují podmínky stanovené zákonem. Vynález totiž musí být nový, výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelný. Kromě toho je v zákoně výslovně uvedeno, co se za vynálezy nepovažuje. Například nelze patentovat vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, hraní her, programy počítačů apod. Nakonec využití vynálezu nesmí odporovat veřejnému pořádku a dobrým mravům.

Ochrana vynálezu na 20 let

Patentová ochrana poskytuje majiteli vynálezu výlučné právo využívat vynález. Nikdo jiný tak nemá právo využívat tento vynález bez souhlasu majitele. Souhlas většinou majitel patentu poskytuje v rámci licenční smlouvy za úplatu. Majitel patentu také může dle zákona převést patent na jinou osobu. Tyto výlučná práva však mají omezenou dobu platnosti, která trvá 20 let od podání přihlášky.

Aby byl patent udržován v platnosti, tak musí také majitel patentu platit každoročně poplatky, jež stanovuje zákon. Rozsah ochrany pak vyplývá z patentu či přihlášky, kde jsou vymezeny patentové nároky.

Jak si nechat patent zaregistrovat?

Řízení o udělení patentu se zahajuje na základě přihlášky k Úřadu průmyslového vlastnictví, a to v případě, že chcete ochránit svůj vynález v rámci ČR. Svůj vynález však můžete chránit i na celoevropské úrovni, kdy si necháte zaregistrovat evropský patent u Evropského patentového úřadu. Samozřejmě existuje i mezinárodní ochrana vynálezu, v jejímž případě je potřeba se obrátit na Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO).

Jelikož řízení o udělení patentu nepatří zrovna mezi jednoduchý proces, proto se vyplatí využít služeb patentové kanceláře, která vám pomůže s vypracováním přihlášky splňující všechny náležitosti, zastoupí vás v rámci řízení a postará se o veškerou komunikaci s úřadem. K dispozici vám je například Patentová kancelář Macek and Paetners. 

Podobné články...