Co dělat v případě nevyplaceného plnění za pracovní úraz

Pracovní úraz je nepříjemnou záležitostí sám o sobě, natož když k němu zaměstnavatel nepřistupuje odpovědně a nevyplácí vám odškodnění, na které máte ze zákona nárok. Jak v takovém případě postupovat? V tomto článku se dozvíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu a jaké kroky podniknout, pokud je neplní.

Nejjednodušším a zároveň nejúčinnějším možným řešením, které můžete při jednání s neférovým zaměstnavatelem podniknout, je oslovit právní poradnu pro poškozené, která vám ráda pomůže a poskytne vám konzultaci zdarma. Pokud však chcete zkusit vzít situaci do svých rukou, může vám pomoci znalost povinností zaměstnavatele a několik tipů, jak hájit svá práva a vymoci odškodnění za pracovní úraz. Pojďme se na ně společně podívat.

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu

Zaznamenat a ohlásit pracovní úraz

Zaměstnavatel je ze zákona povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, přičemž u toho musí být přítomen zaměstnanec, svědci, odborové organizace a zástupce bezpečnosti práce. V souvislosti s tím je povinen vyhotovit záznam o úrazu a odeslat jej příslušným orgánům.

Nahradit újmu z pracovního úrazu

Zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci vzniklou újmu v souvislosti s pracovním úrazem a nahlásit tuto událost u pojišťovny, a to i v případě dodržení všech předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Způsob a výši odškodnění musí zaměstnavatel projednat se zaměstnancem a odborovou organizací. Zaměstnavatel je povinen uhradit pouze nároky, které zaměstnanec uplatnil. Je tedy důležité, aby poškozený zaměstnanec své nároky vyčíslil, doložil a uplatnil.

Předcházet vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a pracovnělékařské prohlídky

Zaměstnavatel musí dbát na to, aby zaměstnanec vykonával pouze takovou práci, která odpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, přičemž za tímto účelem provádí pracovnělékařské prohlídky. Dále musí zajišťovat bezpečné pracovní podmínky a seznamovat zaměstnance s předpisy a pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jak postupovat v případě nevyplaceného plnění za pracovní úraz

  • neprodleně provést hlášení pracovního úrazu, aby nedošlo k jeho promlčení
  • přistupovat k případu aktivně a vyčíslit, doložit a uplatnit jednotlivé nároky u zaměstnavatele (písemně)
  • nenechat se odradit nečinností a neochotou zaměstnavatele
  • připomenout zaměstnavateli jeho povinnosti a vyzvat ho k úhradě nároků
  • v případě potíží oslovit právní poradnu pro poškozené, která poskytuje konzultaci zdarma
  • v krajním případě se domoci svých práv soudní cestou

Podobné články...