Nezaplacená faktura – co dělat?

Podnikání s sebou může přinášet celou řadu problémů a také nástrah, na které je třeba myslet a které je třeba řešit. Mezi konkrétní může patřit třeba i věc, kterou je nezaplacená faktura. Není to skutečně nic výjimečného a tak byste jako podnikatelé měli myslet na to, jak s případnou situací naložit. Podívejte se společně s námi, jaké jsou konkrétní možnosti.

Prevence jako dobrý základ ochrany

Nejprve se podívejme na možné způsoby prevence, které je možné využít, když je řešena právě nezaplacená faktura. Jak na to? První možností je rozhodně požadavek na určitou výši zálohy. Nejenom, že podle toho jasně zjistíte, zda je druhá strana solventní, ale budete mít i jistotu, že nebudete pracovat zcela zdarma. I když následně bude existovat nezaplacená faktura, přece nebudete pracovat zcela zdarma, jelikož alespoň zálohu již u sebe mít budete. Toto je rozhodně ochrana, kterou doporučujeme podnikatelům u zakázek, které jsou delší a náročnější.

Druhá možnost prevence je spojena s tím, že správně sjednáte rozsah zakázky. Je třeba myslet na správnou domluvu, aby bylo vše perfektně definováno. Jakmile se tak stane, přichází na řadu další vaše výhoda, která vám pomůže nezaplacenou fakturu mnohem lépe vyřešit. Budete mít v ruce dokument, který jasně specifikuje, že jste se na určité zakázce skutečně dohodli. Když se podíváme na možnosti sepsání dohody, popřípadě smlouvy, tak jsou různé:

  • Osobní jednání a podpis
  • Vyřízení na dálku, prostřednictvím pošty
  • Emailová domluva

Snažte se navázat komunikaci a řešte, že je u vás v účetnictví nezaplacená faktura

Nezaplacená faktura může být spojena i se soudním vymáháním

Nezaplacená faktura může být spojena i se soudním vymáháním

Zde si vezměte jasnou inspiraci z poskytovatelů půjček, které moc dobře vědí, co mají dělat, pokud se klient opozdí se zaplacením splátky. To první, co dělají, je pochopitelně snaha o komunikaci. A to proto, že se snaží vyjednávat. Každá nezaplacená faktura by se měla primárně řešit právě tímto konkrétním způsobem. A to z toho důvodu, že dlužník by rád peníze zaplatil, ale nemá je. Tomuto stavu se říká druhotná platební neschopnost a nemusí být skutečně nic neobvyklého. Proto je dobré navázat komunikaci a snažit se dohodnout nový termín, nebo třeba splátky. Sice může dané proplacení trvat delší dobu, ale nakonec k němu dojde. A to jenom na základě konkrétní vzájemné domluvy.

Řešení soudní cestou

Nezaplacená faktura může být pochopitelně řešena také soudní cestou. Nejedná se rozhodně o nic výjimečného. A dnes můžeme říci, že to nemusí být zase až tak složité. Ideální je držet se osvědčeného postupu, který můžeme označit nejenom za postup celkem jednoduchý, ale můžeme ho označit také za postup celkem rychlý. Nejprve by měla být odeslána předžalobní upomínka. Ta by měla být zaslána doporučeně s dodejkou. I když si ji druhá strana nevyzvedne, není to problém-. Různé šablony dnes lze najít různě na internetu. Také ji může zaslat i právník, což může mít větší váhu, jelikož dlužník zjistí, že jde skutečně do tuhého.

TIP: Jak dlouho trvá převod peněz z banky do banky?

Druhým krokem je nutnost podat žádost o vydání elektronického platebního rozkazu. Jedná se o dokument, který by měl z dlužníka vymoci částku, o kterou jde, když je nezaplacená faktura stále existující. Nyní přicházejí na řadu tři možnosti, které dlužník udělá:

  • Zaplatí
  • Nebude nic řešit
  • Podá odpor

První možnost je ideální. Stejně tak i druhá, jelikož následně už není problém oslovit exekutora, který začne na základě platebního rozkazu konat. Pokud však dojde k situaci poslední, je nutné celou věc řešit klasickou soudní cestou.

Prodej inkasní agentuře

Nezaplacená faktura může být řešena i tak, že prodáte svou pohledávku inkasní agentuře. Aby ji od vás koupila, je nejprve třeba doložit, že se skutečně jedná o vaši pohledávku, a že na ni máte nárok. Dále je třeba myslet také na to, že ne vždy bude vaše pohledávka pro inkasní agenturu zajímavá. Pokud však ano, můžete se na prodeji domluvit. Jako hlavní výhoda je zde pochopitelně fakt, že máte možnost jednoduše získat peníze a následně se již o nic nestaráte. Nevýhodou je fakt, že rozhodně nedostanete celou sumu. Optimistický výhled je zhruba polovina dlužné částky.

Pověřte inkasní agenturu

Alternativa k výše uvedené možnosti, která je spojena s tím, že inkasní agenturu vymáháním jenom pověříte. Výhodou zde může být rozhodně to, že vám zůstane více peněz, než v předchozím případě. Nevýhodu je to, že nezaplacená faktura může být vymáhána poměrně dlouhou dobu. Záleží hlavně na částce a na tom, kdo vám dluží a proč vám dluží. Někdy to mohou být měsíce, jindy roky. V daném případě ale máte jasnou jistotu, že se o vymáhání stará někdo zcela jiný.

Zkusit lze i vymahače

Poslední tip, jak na neuhrazené faktury? Je poměrně jasný. Týká se situace, kdy si seženete vymahače, kteří se pokusí vaši pohledávku získat. Jedná se o postup podobný, jako v případě inkasní agentury. Rozdíl je zde ale poměrně zřejmý a souvisí s tím, že vymahači jsou obvykle muži ostřejšího charakteru. A to znamená, že peníze vymáhají doslova na hraně zákona a někdy dokonce i za ním. Na druhou stranu může být právě toto onen správný postup s pojený s tím, aby se dlužník lekl, že jde do tuhého a fakturu vám konečně finálně proplatil.

Podobné články...