Nejznámější mýty o podnikání

Přemýšlíte nad tím, že budete zaměstnancem nebo podnikatelem? Pokud ano, jistě se k vám dostaly i mýty o podnikání, které provázejí mnoho začínajících podnikatelů. Někdo jim uvěří a raději svůj sen opustí. Jiní na ně ale nedají a pustí se po hlavě do realizace svého nápadu. A právě ona druhá cesta je ta správná, jelikož většina podnikatelských mýtů není na pravdě založena. Zajímá vás, o jaké konkrétně se jedná? Přinášíme vám je.

Na podnikání musí být geny

Velký mýtus, který rozhodně není založený na pravdě. Pokud si myslíte, že existuje něco jako podnikatelský gen, každý lékař se vám vysměje. Nic takového dnes neexistuje a dá se říci, že startovní čáru mají v této oblasti všichni stejnou – tedy pokud jde o umění uspět. Roli zde hraje hlavně schopnosti člověka se vše potřebné naučit, stejně jako zde hraje roli také to, jak silnou má vůli a celkové zapálení. Žádné podnikatelské geny neexistují. Na druhou stranu bychom neměli opomíjet vliv prostředí, který může s většími nebo menšími šancemi souviset. Sem konkrétně patří:

  • Rodina
  • Přátelé
  • Známí
Mýty o podnikání často odrazují od byznysu. Nevěřte jim!

Mýty o podnikání často odrazují od byznysu. Nevěřte jim!

Pokud jsou v okolí začínajícího podnikatele lidé, kteří podnikají, je pochopitelné, že bude mít lepší motivaci a o něco větší šance, jelikož něco okouká a v něčem se může také poradit. To je ale opět jenom vnější faktor a nikoliv to, co by měla osoba podnikatele vrozeného.

Statistiky ukazují, že nové firmy bankrotují

Podívejme se do podnikatelských statistik, které jsou spojeny s tím, kolik začínajících firem skončí. Ty statistiky, na které se podíváme blíže, souvisí s prvními roky podnikání. Pokud jde skutečně o rok první, tak zde čísla říkají, že takto skončí 70 procent firem. Když interval prodloužíme do pěti let, tak dochází k tomu, že skončí až 90 procent podnikatelů. Je tedy jasné, že na této informaci něco pravdy bude. Přesto ji musíme zařadit do kategorie mýtů. A důvod je zcela prostý. Když se mluví o konci firmy, jsou brána v potaz jenom data, nikoliv hlavní důvody, které k tomuto konkrétnímu vedli. Mezi případy, které do této kategorie spadají, patří třeba:

  • Prodej někomu jinému
  • Dobrovolné ukončení činnosti
  • Přerušení činnosti

Důvodů zde může být celá řada a mohou se týkat třeba i života osobního. Zkrátka a jednoduše se v něm stanou takové změny, kdy je nutné s podnikáním skončit. A to i přesto, že dobře fungovalo. Také nezapomínejme na poměrně širokou škálu studentů, nebo i maminek na mateřské. Ti si založí živnostenské oprávnění hlavně díky minimálním nákladům a mají ho jako přivýdělek. Když jim výhodné období skončí, tak dojde k tomu, že ho zruší. Ani jednu z těchto skupin pochopitelně nelze považovat za plnohodnotného podnikatele.

Daně jsou velmi vysoké

Jedná se o celkem častý argument, který používají lidé, kteří nepodnikají, nebo lidé, kteří nemají schopnou účetní. Jinak by věděli, že se jedná o celkem velký mýtus. Pokud se podíváme na daňová zatížení v České republice, jsou taková:

  • Zaměstnanec – 15 %
  • Živnostník – 15 %
  • Právnická osoba 19 %

Je tedy jasné, že daním se nejenom nevyhnete nikde, ale je jasné také to, že jsou v mnoha oblastech téměř podobné. Čím mnozí velmi často argumentují, to je DPH, které může při výstupu zdražovat jejich zboží nebo služby. To je sice pravdou, ale dodat je nutné i věc druhou. A to takovou, že při nákupu si plátci mohou tuto daň odečíst a tak jsou dané položky zvýhodňovány. Nehledě na možnost odečtení této daně při jakémkoliv nákupu takzvaně na firmu.

Úspěšný zaměstnanec bude úspěšným podnikatelem

Pokud jde o vysokou řídící a manažerskou pozici, můžeme říci, že trochu pravdy na tomto tvrzení bude. Jinak se ale jedná o celkem rozšířený mýtus. Podnikání a klasické zaměstnání je velmi rozdílné. Hlavně v tom, že nad zaměstnancem je jeho šéf, který ho pochopitelně nutí k práci a dohlíží na něho. Pokud jde o podnikání, tam je každým svým pánem. Už jenom snaha k tomu se donutit by měla být nezbytností. Dále nezapomínejme také na to, že i když někdo umí dokonale dělat svou práci, stále to neznamená, že si ji jako podnikatel dokáže najít. A tak skončí na tom, že nedokáže dohledat ty správné zakázky.

Podnikatel má mnoho volného času

Ano, ten, který má obrovskou firmu a desítky manažerů, kteří ji řídí, volný čas skutečně mít může, jelikož mu byznys běží bez jeho přičinění. Pokud jde ale o malou nebo střední firmu, dá se říci, že je toto tvrzení přesně opačné. Podnikatel, který chce být úspěšný, má volného času celkem málo, jelikož většinu dne samozřejmě pracuje. Když se rozhodne realizovat něco osobního, logicky tak ubírá čas svému byznysu. Pokud je vaší motivací začít podnikat právě proto, abyste měli více peněz než v současné práci, a aby zároveň došlo k tomu, že budete mít více volného času, raději nepodnikejte. To, že budete mít volný čas a peníze je velmi známý mýtus. Alespoň tomu tak nebude v samotném začátku vašeho podnikání, což je období, které je nejtěžší.

Podobné články...