Jak začít podnikat jako právnická osoba?

3Podnikání je cesta k samostatnosti – alespoň tak charakterizují podnikatelskou činnost, ti kteří již její tajemství odhalili. Plánujete-li zahájení podnikatelské činnosti pod hlavičkou právnické osoby, jistě vás bude zajímat, co všechno je nutno zajistit, vyběhat a získat, než budete moci tvrdit: „Já mám svojí vlastní společnost“. Jak začít podnikat jako právnická osoba si přiblížíme na následujících řádcích.

Živnost je základ

Ze všeho nejdřív si budete muset zařídit živnost. Živnosti jsou v dnešní době trojího typu – živnost volná, vázaná a koncesovaná. S největší pravděpodobností vám bude pro rozjezd podnikání stačit pouze živnost volná, u které stačí splnit obecné podmínky (bezúhonnost, plnoletost a způsobilost k právním úkonům). Pokud byste chtěli provozovat živnost vázanou, budete se muset kromě obecné způsobilosti, prokázat také způsobilostí odbornou (rekvalifikační list, výuční list, kurzy apod.). V případě koncesovaných živností, do kterých spadá například podnikání v oboru lihovarnictví, výbušnin, zbraní apod. budete muset splnit celou spoustu dalších specifických podmínek. Žádost – jednotný registrační formulář podáváte u kteréhokoli živnostenského úřadu ve vašem okolí, který po vás bude požadovat zaplacení 1000 korunového registračního poplatku (při první registraci). Jakmile ohlásíte živnost, můžete se pustit do podnikání pod hlavičkou fyzické osoby. My se ale v tomto článku věnujeme podnikání právnických osob, takže naše cesta ještě ani zdaleka nekončí.

Zakládáme společnost

Po získání živnostenského oprávnění následuje založení společnosti. Vybrat si můžete z celkem 4 typů obchodních společností – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost. Pokud chcete podnikat pod hlavičkou vskutku prestižní firmy, zaměřte se na společnost Evropskou, jejíž základní kapitál je vyčíslen v Eurech a rozhodně se nejedná o zanedbatelnou částku.

Založení společnosti s ručením omezeným

Tento druh společnosti může založit 1 – 50 společníků. Minimální zapisovatelný základní kapitál činí 200 000 Kč. Každý společník musí do společnosti vložit alespoň 20 000 Kč. Pro založení společnosti je nutno sepsat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. Po zapsání společnosti do obchodního rejstříku společnost vzniká.

Založení akciové společnosti

Společnost může založit jeden nebo více zakladatelů. Základní kapitál akciové společnosti činí 2 000 000 Kč, u společnosti s veřejnou nabídkou akcií činí základní kapitál 20 000 000 Kč. Nemalou výhodou akciové společnosti je anonymita majitelů akcií, kteří se nezapisují do obchodního rejstříku.

Založení komanditní společnosti

Komanditní společnost mohou založit minimálně dva zakladatelé (komanditista + komplementář). Její založení je možné pouze společenskou smlouvou. Zakladatelem může být jak právnická, tak fyzická osoba. Minimální vklad komanditisty činí 5000 Kč. Komplementář je statutárním orgánem společnosti a za její závazky ručí celým svým majetkem.

Založení veřejné obchodní společnosti

Založení veřejné obchodní společnosti je možné pouze společenskou smlouvou a to buď jedním, nebo více zakladateli. Nemalou nevýhodou, pro kterou není veřejná obchodní společnost příliš oblíbená, je skutečnost, že za závazky společnosti ručí její společníci celým svým majetkem.

Máte vybranou formu své nové obchodní společnosti? Po jejím zápisu do obchodního rejstříku podnikáte jako právnická osoba. Pokud vás odrazuje výše základních kapitálů, využijte služby s názvem ready made společnost, u které je základní kapitál již plně splacen.

Podobné články...