Dostanou začínající podnikatelé nějaké výhody?

4Pokud jste se rozhodli, že zaměstnání máte právě tak akorát dost – šéfa, který nikdy dostatečně neocení váš přínos pro firmu, kolegů, kteří využívají vašich úspěchů ve svůj prospěch a snaží se na vás přesunout své pracovní povinnosti i případné debakly, zřejmě jste se vydali na cestu, jejímž cílem je zařídit se sám pro sebe. Chcete být podnikatelem. Cesta je to dlouhá a trnitá. Mohou začínající podnikatelé v tomto státě počítat s nějakými výhodami?

Operační program Podnikání a inovace

Tento program byl představen již před několika lety Ministerstvem průmyslu a obchodu a obsahuje celkem 15 programů podpory, z nichž dva se zaměřují přímo na začínající podnikatele. Peníze na tuto podporu pocházejí z menší části (15%) ze státního rozpočtu České republiky, většina jich však pochází ze strukturálních fondů EU (celých 85%). Tyto peníze mohou být podnikatelům vypláceny jak ve formě zvýhodněných úvěrů a záruk, tak v podobě nevratných dotací. Podmínkou získání podpory je ovšem skutečnost, že podnikáte mimo území hlavního města Prahy. V případě, že podnikat teprve začínáte, mohou se vás týkat programy Start a Finanční nástroje/Jeremie.

Program Start

Máte vypracovaný kvalitní podnikatelský plán? Pak zkuste využít finančních prostředků z českého rozpočtu a Evropské Unie. Jako podpora pro začínající podnikatele slouží program Start. Z něj poskytnuté finanční prostředky mohou mít buďto formu dotace nebo výhodného úvěru. Tuto podporu můžete získat např. i na pořízení zásob nebo majetku. Program je určen výhradně pro podnikatele, kteří podnikat teprve začínají nebo se k podnikání po dlouhém časovém odstupu vracejí, aby si pomocí něj mohli financovat svůj podnikatelský plán.

Program Finanční nástroje/Jeremie

Tento program nabízí způsob financování realizace vašich nápadů a plánů v případě, že se vám nepodařilo dosáhnout na půjčku u banky nebo dotace ze strukturálních fondů. Týká se projektů malých a středních podniků v počáteční fázi podnikání. Iniciativa Jeremie je nástroj Evropské komise a Evropského investičního fondu na podporu rizikového kapitálu, makropůjček a záruk pro malé a střední podniky. Princip je založen na vstupu investora (investičního fondu) do podniku, čímž dojde k navýšení jeho základního kapitálu. Po předem stanovené době je pak podíl fondu odprodán. Fond zhodnotil svou investici a podnikatel zároveň získal v potřebnou chvíli potřebnou finanční injekci.

Program Záruka

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nabízí začínajícím podnikatelům program Záruka. Díky němu mohou získat u vybraných bank účelový úvěr na realizaci podnikatelského projektu ve výši až 3 000 000 korun, za který se do výše 80% zaručí stát. Díky tomu není nutné bance při žádosti o úvěr předkládat podnikatelskou historii, která je jinak běžně požadována a začínající podnikatele tak diskvalifikuje. Program však není určen všem začínajícím podnikatelům bez výjimky. Vyloučeni jsou všichni, kdo by chtěli realizovat svůj projekt v Praze – sídlo firmy tam být může, realizace projektu, na který je úvěr určen, však musí proběhnout mimo území hlavního města. Žadatel o úvěr také nesmí mít pohledávky vůči úřadům ani svým zaměstnancům a nesmí být v insolvenci. Vyloučeni jsou rovněž ti, kteří vykonávají svou podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury. Program Záruka je nastaven tak, aby usnadnil rozvoj podnikání zejména v takových oborech, jako jsou stavebnictví, maloobchod, ubytování, stravování, atp.

Daňová zvýhodnění?

Bohužel, tady na vás žádné dobré zprávy nečekají. Žádné daňové výhody pro začínající podnikatele u nás neexistují. Můžete však zkusit využít podpory podnikatelských inkubátorů nebo se pokusit získat dotace od Úřadu práce na vytváření nových pracovních míst.

Podobné články...