Jak zajistit ochranu majetku vlastní firmy?

Přemýšlíte nad tím, jak nejlépe zajistit ochranu svého majetku? Způsobu, jak ochránit majetek firmy, existuje celá řada. Mezi nejčastěji využívaný způsob ochrany majetku se řadí zejména využití zabezpečovacích prvků, jako jsou kamerové systémy, pohybová čidla a sirény. Nicméně tento způsob ochrany je zaměřený pouze na ochranu majetku před zloději. Neméně důležitá je však také ochrana majetku před dalšími subjekty, jako je například konkurence, exekutoři apod. A jakými způsoby můžete zajistit ochranu majetku firmy i před těmito subjekty? Využít můžete tyto 4 způsoby:

1)    Svěřenský fond

Svěřenským fondem se rozumí soubor majetku vyčleněný zakladatelem k určitému účelu. Tento fond se řadí mezi velice oblíbený a rozšířený způsob správy a ochrany majetku. Majetek ve fondu je zcela anonymní a bez právní subjektivity. Je tak chráněn před exekucemi a insolvenčními návrhy. Svěřenský fond si může založit fyzická i právnická osoba, a to k soukromým či veřejně prospěšným účelům. Péče o svěřenský fond je zajišťována pověřeným správcem.

2)    Offshore podnikání

Majetek firmy lze ochránit také pomocí offshore společnosti. Ve zjednodušení jde o změnu sídla společnosti do zahraničí. Samozřejmě není k tomu třeba stěhovat výrobu nebo hledat nové zaměstnance. Mezi hlavní výhody offshore společnosti patří anonymizace vlastnictví, daňová optimalizace a snížení byrokracie. Offshore podnikání také vede k posílení brandu a často též k růstu společnosti na evropský či světový trh.

3)    Bankovní účet v zahraničí

Posledním a celkem snadným způsobem, jak lze ochránit část majetku své firmy, je založení bankovního účtu v zahraničí. Díky zahraničnímu účtu lze omezit riziko exekuce, insolvenčního řízení, vliv konkurence atd. Přínosem bankovního účtu bude také zvýšení dostupnosti pro zahraniční klienty a peněžní a časová úspora při bankovních převodech.

Pokud chcete ochránit majetek své firmy, pak se neváhejte obrátit na firmu Zenron.

Podobné články...