Jak vybrat vhodný název firmy

1Správný název vaší firmy je polovina úspěchu, protože vám může ulehčit start podnikání. Pokud si vyberete takový název, který se lehce zapamatuje, a všichni si jej hned dají do spojitosti právě s vaší firmou, nemusíte dělat až takovou propagaci. Název firmy s vámi půjde i několik let, proto jej pečlivě vymyslete a vyberte. V prvé řadě se ale řiďte hlavně rozumem než intuicí. Ovšem úplný úspěch vám jméno vaší firmy nezajistí. V začátcích vaší podnikatelské činnosti může název firmy fungovat i jako důležité aktivum, které firma vlastní. Jakých chyb byste se tedy měli vyvarovat? A jak správně vybrat název firmy?

Nic neuspěchejte, ale ani zbytečně neprodlužujte

Nejčastější chybou, kterou mnoho začínajících podnikatelů stále opakuje, je, že název své firmy určí podle toho, co jim prvního vytane na mysli. Ovšem to nemusí být vždy tím nejlepším nápadem. Proto se pořádně zamyslete a výběr názvu neuspěchejte. Druhým extrémem však může být i to, že nad názvem strávíte více času, než přípravou samotného podnikání. Název firmy by měl odrážet vaši podnikatelskou činnost, měl by být originální a dobře zapamatovatelný. To jsou nejdůležitější atributy jména firmy.

Neupínejte se na jediný nápad

Během vymýšlení názvu firmy se nikdy neupínejte jen na jediný nápad. Jméno firmy totiž vydrží i několik let. Vždy se tedy snažte vybírat alespoň z desítky až stovky různých názvů, variant a spojení. U všech těchto názvů a nápadů zkontrolujte, zda už neexistuje stejně nebo hodně podobně pojmenovaná jiná firma. Kromě tohoto přezkoumání, zda vámi vymyšlený nápad na název firmy nevlastní již konkurence, se také podívejte, zda není tímto názvem obsazená internetová doména. Důležité totiž je, aby byla internetová doména pojmenovaná naprosto stejně jako vaše firma. Tento proces vymýšlení názvu může zabrat i několik dní, proto už dopředu s tímto časovým horizontem počítejte. Často se totiž stává, že podnikatel jméno své firmy vymýšlí na poslední chvíli a pak hořce lituje.

Jaký by měl být název firmy?

Kromě toho, že by název vaší firmy měl být dobře zapamatovatelný, by měl být i netradiční, nenapodobitelný, nápaditý, krátký, znělý, snadno vyslovitelný, jednoduše hláskovatelný, pokud možno skloňovatelný, použitelný v cizině, originální a měl by mít k dispozici odpovídající doménu. Název by měl taky dobře ilustrovat, čím se firma zabývá. Jméno by mělo být i zajímavé pro potencionální klienty a investory. Tedy název by měl být i třeba konverzačním tématem na obchodních schůzkách. Také pamatujte na to, že do budoucna se vaše podnikatelská činnost může rozvíjet i do jiných oblastí, o kterých v této chvíli třeba ani neuvažujete. A to je chyba! Jméno firmy by proto mělo být variabilní i s jiným typem podnikání. Nevymýšlejte sáhodlouhé názvy, jméno firmy by mělo být tvořeno maximálně dvěma slovy o nejlépe deseti písmenech.

Jaké jsou tedy nejčastější chyby, kterých se začínající podnikatelé dopouštějí?

Nejzásadnější a nejčastější chybou je to, že začínající podnikatel vybere hned první název, který ho napadne. Takových firem je v Česku nespočet a spousta podnikatelů následně lituje, že svou volbu lépe nepromysleli. Další chybou je opomenutí možnosti, že by se podnikání mohlo dále rozrůstat i do jiných oblastí. Výraznou chybou je i opsaní nebo použití neoriginálního názvu. Zejména opsání názvu jiné firmy může mít za následek rychlý konec vašeho podnikání. Také se vyvarujte gramatických chyb, protože až polovina českých firem má ve svém názvu nějakou gramatickou chybu. Chybou může být i vytvoření naprosto nesmyslného názvu, který je jen originální. Vyhněte se i zkratkám, protože ty se velice špatně pamatují. Při volbě jména vaší firmy také zohledněte cílovou skupinu, kterou chcete oslovit. A poslední nejčastější chybou bývá opomenutí dalších souvislostí zvoleného jména.

Podobné články...