Dotace na podnikání v roce 2016: Víte, kde je můžete čerpat a na co?

Dotace na podnikání v roce 2016: Víte, kde je můžete čerpat a na co?Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména potom těch malých či středních, je ústředním nástrojem politiky soudržnosti, díky němuž dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Pokud vytváříte nová pracovní místa, zavádíte inovativní produkty či služby nebo světu hodláte představit unikátní vědecko-technologický vynález, můžete se dočkat zajímavých dotací. To samé platí také v případě zařizování a provozoven, na které můžete čerpat dotace i v případě rozsáhlých stavebních úprav. Pojďme se společně podívat, jaké dotační programy jsou během roku 2016 k dispozici.

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Specifikem tohoto programu je podpora široké škály inovačních, výzkumných a rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých mohou podnikatelé rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby došlo ke zvýšení konkurenční výhody.

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji

Tyto dotace jsou určeny na podporu vzniku a rozvoje začínajících inovativních podniků (Start ups podniků) v Moravskoslezském kraji v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích a podnikatelských a inovačních centrech. Granty a dotace ovšem mohou čerpat také studenti a absolventi středních a vysokých škol při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

O tento příspěvek mohou žádat začínající podnikatelé vedení na úřadu práce za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Prostředky mají za cíl pokrýt hmotné vybavení nutné k provozování vybrané podnikatelské činnosti.

Grantový program Nastartujte se!

Další program pro začínající „startupy“. Jeho cílem je podpora podnikatelských projektů mladých, a začínajících podnikatelů s inovativním nápadem.

Program EUROSTARS

Tento program je zaměřen výlučně na podporu malých a středních podniků podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí zejména vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

CzechEkoSystem

V případě tohoto produktu nejde tak ani o hmotnou jako spíše mentální dotaci. Účstníci, kteří se do projektu přihlásí, mohou získat praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu a posílit své marketingové a manažerské schopnosti.

Program rozvoje venkova

Tento program umožňuje začínajícím podnikatelům nastartovat vlastní podnikatelské aktivity a získat prostředky na rozvoj malé firmy. Žadatelé mohou z dotace pokrýt 60 % způsobilých výdajů až do výše 6 milionů korun.

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

Cílem tohoto programu je rozvoj podnikatelského prostředí na území nejvíce hospodářsky postižených regionů v Jihomoravském kraji a podpora drobných podnikatelů v počáteční fázi jejich podnikání. Ve finále má jít především o zvýšení míry zaměstnanosti v kraji.

Víte o nějakém dalším dotačním programu či grantu? Podělte se o své tipy v komentářích pod tímto článkem!

Podobné články...