Co jsou příležitostní příjmy a co už je podnikání?

Mnoho lidí uvažuje nad tím, že začne podnikat. Ne každý má ale odvahu vrhnout se do něčeho skutečně po hlavě. Proto se mnoho lidí zajímá o to, zda může konkrétní věc realizovat bez živnostenského oprávnění, jako příležitostný příjem. Jelikož je stále mnoho začínajících podnikatelů, kteří v tomto nemají jasno, podíváme se na celou problematiku, kterou příležitostné příjmy mají, důkladněji.

Co jsou to příležitostní příjmy?

Jedná se o příjmy, které můžete získat z činnosti, aniž byste vlastnili živnostenské oprávnění. A to naprosto legálně. Státu určuje výši takových příjmů ročně, která se pohybuje v desítkách tisíc. Zde doporučujeme zjistit si výše takové hranice. Potom máte jistotu, že když budete daný příležitostný příjem vykonávat, a nepřekročíte tuto hranici, není důvod se obávat konkrétního postihu. Na druhou stranu definice příležitostného příjmu není příliš obsáhlá a tak je nutné postupovat opatrně, hlavně podle selského rozumu. Pokud se podíváme na typický znak příležitostného příjmu, jedná se třeba o:

  • Krátkodobou manuální výpomoc
  • Vytvoření webových stránek
  • Organizační práce související s konáním určité události
Dejte pozor, aby se vaše příležitostné příjmy nezměnily v podnikání

Dejte pozor, aby se vaše příležitostné příjmy nezměnily v podnikání

Také je nutné dát pozor na to, že ne všechny příležitostní příjmy jsou legální. A to s ohledem na to, zda vůbec máte oprávnění k tomu, abyste danou věc dělali. Jde především o různé odborné činnosti, kde už jsou vyžadovány různé kvalifikační dovednosti a osvědčení o tom, že jste skutečně správnou osobou. I když jako laik můžete řadu věcí zvládat lépe než profesionál, neznamená to, že si takto můžete přivydělat. Typickou situací jsou činnosti spojené třeba s elektřinou.

Co už příležitostné příjmy nejsou?

Nyní se podívejme na to, co už příležitostné příjmy nejsou. Zde je nutné říci, že je to jakákoliv činnost, která už jeví známky toho, že je soustavná. Tedy že ji vykonáváte v podstatě pravidelně. Pokud máte inzeráty, že vytváříte webové stránky, nebo že lidem budete pomáhat v podstatě pravidelně, a toto skutečně činíte, už o příležitostné příjmy nejde. A to ani v případě, kdy nepřesáhnete množstvím získaných peněz konkrétní zákonný limit. Zde už se rozhodně může jednat o pravidelnou a soustavnou činnost. A ta je jasným znakem podnikání.

Musíme připomenout i to, že jde o podnikání i v případě, kdy nebudete generovat žádný zisk. Podnikání je sice činnost za účelem zisku, ale ten zde není určujícím faktorem. A to z toho důvodu, že třeba i několik prvních podnikatelských let můžete být ve ztrátě, což dnes není nic neobvyklého. Je tedy jasné, že velikost zisku o tom, co příležitostné příjmy jsou nebo nejsou, nehraje v porovnání s podnikatelskou činností roli.

Lze příležitostné příjmy obejít?

Pokud jde o příležitostný příjem, tak se dá hovořit o tom, že případné peníze bývají vyplaceny oproti různým dokladům, kam se může řadit i faktura. Tu může bez potíží vystavit i nepodnikatel, jelikož zákon nijak neurčuje to, zda ji můžou vystavovat i jenom lidé s IČ. Jsou však možnosti, kdy je možné příležitostné příjmy jako takové celkem snadno obejít. O jaké se jedná? Příkladem je:

  • Dohoda o provedení práce
  • Autorská odměna
  • Zprostředkovatelská smlouva

Rázem dochází k tomu, že osoba vykonávající činnost sice nemá živnostenský list, ale využívá jiné zákonné možnosti – autorská činnost, nebo u zadavatele práce přímo pracuje – DPP. To následně do příležitostných příjmů nespadá. Nutno ale říci, že pokud jde o smlouvy, ne každý chce jít cestou složité administrativy. Varianta to je, ale neříkáme, že ideální.

Živnost nemusí být drahá

Mnoho lidí se obává živnosti hlavně proto, že může být spojena s nutností hradit si sociální a zdravotní pojištění. To je sice pravdou, ale na druhou stranu je třeba říci, že prvotní zálohy jsou v minimální výši. Nutno také říci, že například studenti mohou být od prvotního placení jednoduše ušetřeni. A z toho jasně plyne, že pokud je životnost založena už během studia, lze si celkem dobře vyzkoušet to, jak bude vše fungovat. Aniž bychom chtěli kohokoliv k čemukoliv navádět, lze jít i cestou přijetí na VŠ a po dobu semestru si vyzkoušet živnost, a to bez záloh. Lákadlem živnostenského oprávnění je rozhodně i to, že ji budete moci v budoucnu nejenom kdykoliv zrušit, ale můžete si ji jenom pozastavit. Rozhodně zde daný krok není tak složitý, jako u právnických osob, kde je nezbytností likvidace firmy.

Co když podnikáte bez živnosti?

Pokud se rozhodnete znaky podnikání stále skrývat pod příležitostné příjmy, můžete mít problém. Obvykle na vás úřady sami od sebe nepřijdou. Věřte ale tomu, že dříve nebo později přijde udání, nejenom, že může dojít k situaci, kdy vám budou vyměřeny různé pokuty. Stejně tak může dojít také k situaci, během které dojde k tomu, že můžete páchat také trestný čin. A to právě proto, že na danou činnost nemáte legální živnostenské oprávnění. Riskovat se nevyplácí.

Podobné články...