Podnikatelské kontroly – jaké se vás mohou týkat?

Podnikání je definováno jako soustavná činnost za účelem zisku. Právě zisk je pro mnohé celkem velkým lákadlem a tak se do podnikatelského světa vrhají. Někdy doslova po hlavě. Pokud jste na tom stejně, pamatujte na to, že ne vždy je podnikání procházka růžovým sadem. Kromě toho, že vám ho mohou znepříjemnit zákony spojené s různými povinnostmi, vám ho mohou znepříjemnit také jednotlivé úřady a instituce, které hlídají a kontrolují jejich dodržování. Jak? Formou takzvané podnikatelské kontroly. Pokud s podnikáním začínáte, je dobré vědět, jaké podnikatelské kontroly se vás mohou dotknout a co od nich očekávat.

ČOI patří mezi největší strašáky

Česká obchodní inspekce je mezi podnikateli tou nejvíce obávanou institucí. Je třeba říci, že se netýká každého. Týká se jenom toho, kdo realizuje své aktivity v oblasti nákupu a prodeje. Je jedno, zda se jedná o prodej klasický v obchodech nebo ve stáncích, stejně jako je jedno, zda se podniká online. ČOI se také nezaměřuje nutně jenom na prodej hmotného zboží, ale zaměřuje se také třeba i na prodej potravin a mnoha dalších věcí. Nejvíce prohřešků však často nachází v oblasti internetového prodeje. Jaké jsou ty nejčastější? Jedná se zcela určitě o:

  • Chyby v obchodních podmínkách
  • Chybné popisy zboží či absence návodů
  • Nedodržování smluv, cen a podmínek
Mít během podnikatelsků kontroly z FÚ vše v pořádku je výhrou!

Mít během podnikatelsků kontroly z FÚ vše v pořádku je výhrou!

Kontroly, které ČOI provádí, mohou být skutečně různorodé. Někdy přijede přímo za vámi a sdělí vám konkrétní prohřešek. Jindy provede kontrolu ze svého sídla a vám dále pošle jenom konkrétní vyrozumění o tom, že kontrola proběhla. Velmi časté jsou ale i různé kontrolní nákupy, v rámci kterých je ověřováno, zda v praxi probíhá vše tak, jak probíhat má. A proč je právě Česká obchodní inspekce takovým strašákem? Jelikož o ní koluje to, že když bude chtít, vždy si něco najde. A toto tvrzení nemá zase až tak daleko k realitě. Zvláště, pokud jde právě o obchodní podmínky, kde mohou hrát roli věty, i slova.

Finanční úřad je v podstatě klasikou

Druhou institucí, která může a jistě bude provádět podnikatelské kontroly, je finanční úřad. Z toho mají firmy i živnostníci poměrně velkou obavu. Fakt je ale takový, že rozhodně není institucí tak obávanou, jak si lidé myslí. Je pravdou, že pokud zjistí pochybení, musí doměřit pokutu. Stejně tak je pravdou, že pokud některé výdaje máte skutečně na hraně, nemusí přijít finančnímu úřadu až tak v pořádku a bude chtít jasný důkaz toho, že danou věc nebo službu ve firmě využijete. Jinak ale kontroluje především čísla. A to spojená s tím, zda vše sedí v souvislosti s podaným daňovým přiznáním. Zaměřit se mohou nejenom na klasické daně z příjmu, ale mohou se zaměřit například také na přiznání k DPH, které je dnes taktéž velmi skloňovaným tématem.

Vyhnout se konkrétní kontrole může být v mnoha případech celkem snadné. První cesta je spojena s tím, že budete odvádět daně, nebudete mít daňové odpočty a nebudete nijak podezřele působit. S touto cestou je spojeno i to, že na vás nebudou žádná udání, třeba ze strany vašich zákazníků. Druhou možností, jak se finanční kontrole vyhnout, je snaha o umístěn í sídla firmy do většího města. Proč? Jelikož je v něm mnoho firem a finanční úřady nejsou nafukovací. Například v některých pražských obvodech vychází klasická kontrola na firmu v horizontu více než padesáti let. A to proto, že úředníci chodí výhradně na udání a klasické kontroly realizují jenom, když zbude čas.

Živnostenský úřad také realizuje kontroly

Ten není jenom institucí, která vydává jednotlivé živnostenské listy, popřípadě koncese. Jedná se také o instituci, která může vykonávat kontroly. Ty jsou v první řadě založeny na tom, zda skutečně dodržujete předmět konkrétní činnosti, v rámci které vám bylo živnostenské oprávnění uděleno. Jelikož dnes už není problém mít zapsaných na desítky různých činností, lze v rámci jejich přesahu jednoduše eximovat to, že by se snad úředníkům cokoliv nezdálo. A proto jsou cíle kontrol i jiné. Pokud se podíváme například na klasické obchody, může si na ně živnostenský úřad došlápnout v souvislosti s:

  • Povinností při značení lihu
  • Povinností při značení tabákových výrobků
  • Povinností dodržovat zákaz o prodeji lihovin a tabákových výrobků

Pokud se z klasických obchodů přesuneme třeba do segmentu eshopů, může být živnostenský úřad kontrolním orgánem, který se zaměří i na to, zda je správně označena provozovna podnikatele, a zda ji podle zákona také ohlásil. Stejně tak je tento úřad i tím, který kontroluje, zda podnikatel na svých webových stránkách správně uvádí veškeré identifikační údaje, které zákon také vyžaduje.

Jaké další podnikatelské kontroly nemusí být výjimkou?

Výše jsme zmínili tři druhy kontrol, u kterých je velmi pravděpodobné, že se jim nevyhnete. Mohou se ale objevit i další. A to v závislosti na tom, jaký je druh a segment vašich podnikatelských aktivit, nebo v závislosti na tom, jak velká je vaše firma. Jednou z možností mohou být třeba i kolektivní správně autorských děl, kam patří OSA nebo Intergram. Ty zajímá hlavně to, zda jsou na provozovnách placeny autorské poplatky. Stejně tak může podnikatele navštívit třeba i celní správa. Její kontrola není nic výjimečného při zahraničních obchodech. Pokud máte ve své firmě i případné zaměstnance, je celkem dobré počítat třeba i s tím, že mezi další možnost vaší kontroly bude patřit třeba Státní úřad inspekce práce, který kontroluje dodržování předpisů, to může být Česká správa sociálního zabezpečení, kterou budou zajímat hlavně finanční odvody spojené s jednotlivými zaměstnanci ve vaší firmě. Konkrétně tedy sociální pojištění, které je spojeno s případnou politikou zaměstnanosti, ale i s důchodovým zabezpečením.

Podobné články...