Živnost, nebo společnost s ručením omezením?

Společnost s ručením omezením je možné založit skrz prostředníka

Společnost s ručením omezením je možné založit skrz prostředníka

Rozhodujete se, že začnete s podnikatelskou dráhou? Pokud ano, je dobré položit si jednu velmi důležitou otázku. A tou je fakt, zda budete klasickým živnostníkem, nebo si založíte firmu. Nejčastěji společnost s ručením omezením. Obě možnosti mají svá pro a proti. Podívejte se společně s námi na jejich porovnání v různých oblastech. Díky tomu si budete moci udělat mnohem lepší obrázek o tom, jaká mají jednotlivé volby specifika a co může být pro vás lepší a co naopak horší.

Založení

Bez toho se dnes samozřejmě neobejdete. Hned v samotném úvodu je třeba říci, že s ohledem na celkovou jednoduchost rozhodně dominuje živnost. Důvodem je zcela přirozeně to, že staří přijít na živnostenský úřad a o živnostenské oprávnění si požádat. Následně je vaše žádost přijata a konkrétní dokument je vám vydán. Z hlediska jednoduchosti tato volba rozhodně dominuje. Založení firmy je podstatně složitější, jelikož je třeba navštívit nejenom živnostenský úřad, ale také notáře, nebo i rejstříkový soud. Dále je třeba počítat s vyšší administrativní náročností. Ne vždy je ale tento postup nutný. Dnes je možné využít i specializovaných firem, které nabídnou samotné vytvoření firmy za vás. Stačí jim jenom poskytnout několik základních informací, a to:

  • Název firmy
  • Informace o jednatelích a společnících
  • Adresa sídla

Cena založení

Se založením rozhodně souvisí i finanční hledisko. I zde je dobré mít na paměti několik důležitých in formací. Nejprve začněme tím, že čím nižší je cena, tím pro mnoho podnikatelů zcela určitě lépe. Zde tedy musíme jasně říci, že lépe v daném směru vychází právě živnost, tedy živnostenské oprávnění. Dražší je naopak společnost s ručením omezením. Na druhou stranu dodejme, že výše poplatků už není tak vysoká, jako tomu bylo v minulosti. Pokud se podíváme konkrétněji, byla eliminována povinnost vysokého základního kapitálu a tak může stačit v podstatě jenom jedna jediná koruna. Dále došlo také k tomu, že byly jasně stanovené poplatky a tak založení firmy může vyjít jenom na několik jednotek tisíc korun. I to je velké plus.

Zdanění

To je rozhodně velmi důležitá oblast. Zde dominuje živnost, jelikož jako její majitelé budete platit daň vy výši patnácti procent. To je poměrně příznivá hodnota. Platí se samozřejmě ze základu daně, který je rozdílem mezi obratem a výdaji. Zde se ještě zastavíme, jelikož výdaje nemusí být jenom klasické, spojené s přijatými fakturami. Hitem jsou u živnosti takzvané paušální výdaje, které se zcela logicky stávají dobrou volbou u toho, kdo ty reálné nemá. Tímto způsobem je možné mít základ daně, který bude jenom ve výši dvaceti procent obratu. Paušální výdaj tedy může být ve výši až osmdesáti procent.

Pokud se podíváme na klasickou firmu, tedy společnost s ručením omezením, je třeba říci, že zde už je zdanění vyšší. Nejenom, že zde můžeme uplatňovat jenom reálné výdaje, ale je třeba mít na paměti také informaci o tom, že výše daně je zde devatenáct procent.

Využití vydělaných peněz

Je jasné, že vydělané peníze je možné využít libovolnými způsoby. Na mysli proto máme především situace spojené s tím, jak vydělané peníze získat pro osobní potřebu. Pokud jde o živnostenské oprávnění, je třeba říci, že v daném směru s tím není jakýkoliv problém a je jenom na každém, na co peníze využije. Stačí je jednoduše vybrat z účtu a při případné kontrole uvést, že to byla právě ona osobní potřeba. Oproti tomu společnost s ručením omezením má možnost výběru peněz o něco složitější. Je to dáno tím, že ona je samostatným prvkem, tedy takzvanou právnickou osobou. Peníze tedy nelze jenom tak vybrat, jelikož pokud se tak stane, musí být vedeny ve firemní pokladně. Cesty, jak se k penězům dostat, však existují. Nejlépe je využít je v souvislosti s:

  • Vyplacením podílů
  • Klasickým zaměstnáním
  • S prací na dohodu

Odvody státu

Pokud se vám zatím zdá, že živnost se vám vyplatí více, je třeba se zastavit u další důležité oblasti, kterou jsou odvody státu. Právě v tomto směru živnost není ideální volbou. Tedy pokud nejste student, nebo maminka na mateřské dovolené. V rámci živnosti je nutné platit jak sociální, tak i zdravotní pojištění. A to, i pokud nevyděláváte – to se na vás vztahují minimální zálohy. Dále platí, že čím více vyděláte, tím budou zálohy vyšší. Oproti tomu u firmy je výhoda toho, že je samostatnou právnickou osobou. Pokud v ní nejste zaměstnáni, tak si v podstatě nic platit nemusíte a jedinou nákladovou položkou bude již klasická zdanění.

Věrohodnost

Dnes mnoho lidí vidí více jistot ve společnosti s ručením omezením. Ne vždy toto ale platí. Je třeba říci, že firma může na klienty sice působit lépe, ale s ohledem na charakter mohou být větší jistotou živnostníci. A to jak proto, že musí podnikat pod svým jménem, tak i proto, že v případě problémů ručí celým svým majetkem, u čehož je vysoká jistota dostat zpět případné závazky. To firma ručí jenom do výše svého základního kapitálu. I podle toho se tedy lze rozhodnout, co pro vás bude lepší.

Zapomínat navíc nesmíte ani na budoucnost. Zde platí, že společnost s ručením omezením je lepší formou při budování dlouhodobého byznysu. Lze ji přenechat třeba dětem, stejně jako ji lze i prodat. To už živnosti možné není, jelikož ta může zaniknout ve chvíli, kdy daná osoba podnikání ukončí, nebo třeba zemře.

Podobné články...