Založení OSVČ a následná daň z příjmů

Založení OSVČ a následná daň z příjmůJako osoba samostatně výdělečně činná máte mnoho věcí snadnějších než klasičtí zaměstnanci. Nemusíte se totiž ohlížet na svého nadřízeného, nemusíte plnit ničí úkoly, sami jste si šéfem a sami si tak rozhodujete o všem, co vaše práce obnáší a bude obnášet. Ovšem pokud se podíváme na druhou stranu mince, musíte myslet na spoustu povinností, které se klasických zaměstnanců vůbec netýkají. Jednou z nich je placení daně z příjmu. Tu za své zaměstnance odvádí každý zaměstnavatel, tudíž klasický pracovník se s procesem jejího odvodu prakticky nikdy nesetká. Avšak vy, jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte tuto daň odvádět sami za sebe a to někdy představuje poměrně krušné chvíle. Přečtěte si tedy tento článek a zjistěte, co všechno musíte o dani z příjmu vědět, abyste při jejím placení nikdy nechybovali.

Založení statutu OSVČ

Ještě však před samotným placením daně z příjmu fyzických osob musí nějaká samostatně výdělečně činná osoba, respektive statut OSVČ existovat. Během celého procesu získávání živnostenského oprávnění a zakládání OSVČ musíte oznámit finančnímu úřadu (zpravidla to za vás vyřídí na živnostenském úřadě), že daň z příjmu budete chtít platit a že si jste zároveň vědomi vaší odpovědnosti. To ale ještě není konec vašich povinností.

Placení daně z příjmu

Dále musíte přesně jednou ročně, do konce měsíce března, podat finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu a zároveň ji i zaplatit. V roce 2015 bude pro vás stěžejním termínem úterý 31. březen 2015, do kdy budete muset mít celé účetnictví za tento rok, tedy rok 2014, spočítáno a zkompletováno. Jenže, jak vlastně onu daň z příjmu vypočítáte? To je velice dobrá otázka. Spousta lidí totiž hovoří pouze o termínech, do kdy tak musíte učinit, ale jen málokdo vám přesně vypočítá, kolik nakonec budete muset zaplatit.

Začínáme počítat…

V prvé řadě je nutné stanovit základ daně. Ten si vypočítáte jako rozdíl mezi dosaženými příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Všechny tyto výdaje máte evidovány v daňové evidenci nebo v účetnictví, takže se nejedná o žádné neznámé položky. Když jste si takto vypočítali základ daně, odečtěte si od něj nezdanitelné části základu daně a položek odčitatelných od základu daně, což představuje například hodnotu darů poskytnutých například obcím, krajům či organizačním složkám státu, dále částka, která se rovná úrokům zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky, v neposlední řadě můžete od základu daně odečíst i příspěvek v celkové výši maximálně 12 000 Kč zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem či bez státního příspěvku. Možností, co všechno lze odečíst od základu daně je ještě mnohem více. Vše se dozvíte v §15 v Zákoně o dani z příjmu. V tuto chvíli získáváte novou částku, tedy základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně.

Co dál?

V dalším kroku toto číslo zaokrouhlete na celé stokoruny dolů a získáte tak roční daň v korunách. Od tohoto čísla dále odečtěte úhrn slev na dani, které všechny najdete pod paragrafy 35 ve stejném zákoně, tedy v zákoně o dani z příjmu. Opět vám vyjde nové číslo, které představuje roční daň po uplatnění slev. V neposlední řadě můžete ještě odečíst zvýhodnění na dítě, pokud nějaké máte a zálohy na daň, které jste již zaplatili. Během tohoto posledního kroku získáte konečné číslo daně. Pokud je kladné, budete muset finančnímu úřadu doplatit tu částku, ke které jste výpočtem dospěli, je-li však záporné, bude vám finanční úřad naopak vracet.

Jak správně podat přiznání o dani z příjmu?

Stačí navštívit jakýkoliv finanční úřad, či jeho internetové stránky a zde si stáhnout aktuální formulář pro podání přiznání. Tento formulář pak postupně a pečlivě vyplníte a odevzdáte. Pro vás je nyní důležitý formulář pro rok 2015. Jelikož je ale podání daňového přiznání ještě poměrně daleko, můžete si tento formulář obstarat pouze nezávazně a podívat se, co všechno do něj budete muset vyplnit a napsat. Takto si to nacvičíte a následně během samotného podání daňového přiznání již nebudete mít s ničím problém.

Podobné články...