Tagged: OSVČ

Založení OSVČ a následná daň z příjmů

Založení OSVČ a následná daň z příjmů

Jako osoba samostatně výdělečně činná máte mnoho věcí snadnějších než klasičtí zaměstnanci. Nemusíte se totiž ohlížet na svého nadřízeného, nemusíte plnit ničí úkoly, sami jste si šéfem a sami si tak rozhodujete o všem,...

Kdo je OSVČ

Kdo je OSVČ

S pojmem OSVČ, tedy zkratka znamenající osoba samostatně výdělečně činná, se setkáváme dnes a denně. Co všechno si však pod tímto pojmem představit, kdo je osoba samostatně výdělečně činná, které činnosti pod ni spadají,...